Innlegg

Viser innlegg fra 2016

THE NEW WORLD ORDER A 6000 Year History HD FEATURE FILM

Bilde
En Ny Verdens Ordning - A New World Order.

Grunnlaget for all den uro som hele Europa og verden opplever idag.  Alt har en fortid - og du må forstå fortiden for å skjønne resultaten av nåtiden.

Se filmen - og forstå hvorfor Norge, Europa, USA - blir invadert av en fremmed kultur som sprer terrorisme, kriger, voldtekter, tyveri, løgn, religiøse nye lover, dårlig integrering i de eksisterende samfunn - og jeg vi påstå at dette er denne tids beordrede "korsfarere" - på samme måte som Europa ble "kristnet" for nærmere 1000 år siden.

Se filmen, og del den gjerne videre med dine venner:

Medisinere seg frisk? 8 filmdokumentasjoner om pseudovitenskapelig svindel

I anledning en diskusjon om å spise seg frisk, så viser det seg at vestlig befolkning - forbruker stadig mer farmasøytisk medisin som middel.  Er vi på feil vei?

Statsminister Putin mener at vestens regjeringer doper ned befolkningen og påtvinger oss vaksiner. Les artikkelen på engelsk (google translate hvis du trenger oversettelse) : http://yournewswire.com/putin-western-governments-are-enslaving-humanity-through-vaccines/

En global organisasjon Citizen Commision for Human Rights - har laget flere dokumentarfilmer om effekter slike medisiner gir. Spesielt brukes de innen psykisk helse. 
Diagnostisk & statistisk manual: Psykiatriens mest dødbringende svindelEn omhyggelig utarbeidet pseudovitenskapelig svindel ... Den er 943 sider lang og lister opp 374 mentale «forstyrrelser».
Den danner grunnlaget for listen av psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser i Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer, som brukes over hele verden.
Og…

Homo Noeticus. De nye mennesker. The New Humans by Mary Rodwell

Bilde
Homo Noeticus. De nye mennesker. Exopolitics - Mennesket i en
evolusjonsprosess? Utenomjordiske intelligenser+ny generasjon mennesker?

Forsker MaryRodwellpresenterer vitnesbyrdfra over1600tilfeller av avanserteutenomjordiske intelligenser hos mennesker idag. En ny generasjon mennesker. Hun harsortert disse menneskene, og bidrar med en unik dokumentasjon om hvordan disse avanserte utenomjordiske intelligenserforberederden menneskeligepsyketil å aksepterederes tilstedeværelsepå planeten vår.Hun har bevis påat komplekseutenomjordiske program som bidrar til ågjøre oss i standtil å samhandlemedogkommuniseremed dem. Dette for at vi skal forståvår plass ikosmos.


Forskningen innebærernedlasting avdata om vårtsannegenetiskeopphav. Våre muligheter for å lære nyepsiferdigheter medavansert teknologi,manipuleringav materie, astrofysikk oghealing.Sammenmedgenetiskeog åndelige programmer foroppvåkningav menneskets bevissthet, for åhjelpe menneskeheten å utvikle seg tilen fullt funksjonellflerdimensjo…

The Choice is Ours (2016) Official

Bilde
LØSNINGEN FOR FREMTIDEN?

Venus prosjektet har vært omtalt tidligere her i Arena Filmklubb.

Ressursbasert økonomi som løsning for bærekraftig samfunnsutvikling - med fokus på helhetlig økologisk samhandling mellom mennesker og naturressurser som gir grunnlag for bosettingen.

Jaque Fresco fyller 100 år iår, og er fortsatt aktiv for å spre sin visjon.

Først de siste årene har hans tanker og visjoner fått økt interesse og lokale grupper over hele verden forsøker å få igang lokale prosjekter som kan bidra til endringer for trygge lokalsamfunn i fremtiden.

Jeg er en ivrig entusiast (iniativtaker for bla. denne klubben) og du må gjerne ta kontakt. Sjekk lenken til høyre.Engelsk tekst:

It's here! Our four part documentary (bonus 4th part ) Thank you so much
to all of our Kickstarter supporters for making this happen! We
appreciate all of your support and patience in the making of these
films, and hope that you enjoy this positive and progressive direction
for the earth and its inha…

THE NEW WORLD ORDER - A 6000 Year History - HD FEATURE

Bilde
En dokumentarfilm med mange bakgrunnsreferanser om hvorfor vi har dagens verdenssituasjon. Vi er alle blitt et "gissel" i det drama som foregår, og for å forstå bakgrunnen - så er det lurt å se denne filmen.