mandag 25. august 2014

HORMONENES FANTASTISKE VERDEN!!

Mange vitenskapelige funn blir ofte avvist av det offentlige. Enten det har stor betydning for mat og helse, eller sammenhengen mellom stress og søvnmangel. Dagens forskningsmetoder gir ikke gode svar og bekreftelser, mens interesserte oftere observerer at der faktisk er sammenhenger. Vår biologi og adferd styres av våre følelser, og når vi blir konfrontert med ordet "hormon" - så tenker vi automatisk på emosjoner og seksuelle emner. Kunnskap om hvordan våre hormoner på virker oss i hverdagslige hendelser, egen selvutvikling, metabolisme, spisevaner, stimuleringer, situasjoner - er forholdsvis nytt.


John Wass er en ledende ekspert i hormonforskningen, om definisjoner og grunnleggende biologiske prinsipper. Våre personligheter påvirkes, og og stadig flere vitenskapelige gjennombrudd påviser hormoners rolle i forhold til fedme, medisinske behov, helse osv.  John Wass vier gjennom denne filmen om hva som skjer, f.eks. ved kasterering, bruk av insulin, og ulike hormonforskninger.
 

Hormonenes fantastiske verden, er en studie av vår historie og definisjoner - og hvordan hormonene våre påvirker vår liv, vitenskap, sykdommer og helse.  Ved å se denne filmen, så vil du oppdage hvorfor vi trenger økt fokus på realfag og biologi - i et nytt perspektiv. 
http://topdocumentaryfilms.com/fantastical-world-hormones/

EVOLUSJONEN ER HER:

bannerSilva Life System - Live Your Dream

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!
Al Gore filmen er prisbelønnet - og Arena Filmklubb inviterer til "en ubehagelig sannhet"??