onsdag 3. juli 2013

PERMAKULTUR - HVA ER DET?

På den 8. internasjonale Permakultur konferansen, deltok over 200 permakultur interesserte på kurs for akademikere, og mentorer.  Konferansen var i Brasil, og 43 nasjonaliteter arbeidet mot et felles mål om å forberede lokalsamfunn for en truende global krise.  Strategien er klar: "Lag bærekraftig samfunnsbygging, nå,  gjennom selvhjulpenhet".Denne 8. internasjonale Permakultur konferansen (IPC8), gjennomføres i bygder og byer i Brasil, med fokus på 4 utdanningssentre som har et voksende interesse for fornybar energi som grunnlag. En del av designet bak permakultur systemet med en praksis som kalles en reguleringsplan.  Gjennom at det skjer en riktig plassering av ting for å oppnå et minimal behov av energitilførsel og maksimal effekt av energitilførselen. Permakultur er riktig design. Det er ikke bare økologisk. Det er  basert på en helhetlig utforming, der alle elementer må etableres.  Permakultur er ikke grønn tenkning, organisk tenkning, eller bare miljøvennlig tenkning - men er mye mer. Se filmen - og lær mer.

http://player.vimeo.com/video/20364829

EVOLUSJONEN ER HER:

bannerSilva Life System - Live Your Dream

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!
Al Gore filmen er prisbelønnet - og Arena Filmklubb inviterer til "en ubehagelig sannhet"??