lørdag 4. februar 2017

Er vi og vår planet en egen bevissthet?

Mange opplever økt fokus på bevissthetsnivå - å bevege seg fra en dimensjon til en annen.  Dette beskrives i filmer, bøker, artikler, vitenskap, meditasjonsteknikker og flere blir nysgjerrige på hva dette betyr.  Der finnes faktisk idag teknologier som dokumenterer denne bevisstheten, og her kan du sjekke online vår planet (og vår) bevissthetsfrekvens til enhver tid: Jordens bevissthet online 24/7

lørdag 21. januar 2017

The day before disclosure

En dokumentar om den nye teknologien som vi ikke er blitt gjort kjent med.
Her er den, og den vil endre ditt syn på virkeligheten.
Takk til filmskaper Terje Toftenes:

The day before disclosure!

fredag 22. april 2016

THE NEW WORLD ORDER A 6000 Year History HD FEATURE FILM

En Ny Verdens Ordning - A New World Order.

Grunnlaget for all den uro som hele Europa og verden opplever idag.  Alt har en fortid - og du må forstå fortiden for å skjønne resultaten av nåtiden.

Se filmen - og forstå hvorfor Norge, Europa, USA - blir invadert av en fremmed kultur som sprer terrorisme, kriger, voldtekter, tyveri, løgn, religiøse nye lover, dårlig integrering i de eksisterende samfunn - og jeg vi påstå at dette er denne tids beordrede "korsfarere" - på samme måte som Europa ble "kristnet" for nærmere 1000 år siden.

Se filmen, og del den gjerne videre med dine venner:

mandag 8. februar 2016

Medisinere seg frisk? 8 filmdokumentasjoner om pseudovitenskapelig svindel

I anledning en diskusjon om å spise seg frisk, så viser det seg at vestlig befolkning - forbruker stadig mer farmasøytisk medisin som middel.  Er vi på feil vei?

Statsminister Putin mener at vestens regjeringer doper ned befolkningen og påtvinger oss vaksiner. Les artikkelen på engelsk (google translate hvis du trenger oversettelse) : http://yournewswire.com/putin-western-governments-are-enslaving-humanity-through-vaccines/

En global organisasjon Citizen Commision for Human Rights - har laget flere dokumentarfilmer om effekter slike medisiner gir. Spesielt brukes de innen psykisk helse. 

Diagnostisk & statistisk manual: Psykiatriens mest dødbringende svindel

En omhyggelig utarbeidet pseudovitenskapelig svindel ... Den er 943 sider lang og lister opp 374 mentale «forstyrrelser».
Den danner grunnlaget for listen av psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser i Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer, som brukes over hele verden.
Og selv om den veier mindre enn 2,5 kg, gjennomsyrer dens innflytelse alle deler av det moderne samfunn: våre regjeringer, våre domstoler, våre militære styrker, våre massemedier og våre skoler.
Ved å bruke den, kan psykiatere påtvinge psykiatrisk medisinering, ta besittelse av dine barn og til og med ta fra deg dine mest dyrebare personlige friheter.
Det er psykiatriens Diagnostisk og statistisk manual over mentale forstyrrelser, og det er en maskin som driver en psykiatrisk industri på 330 milliarder dollar.
Men finnes det noe bevis bak DSM? Eller er den ikke mer enn en omhyggelig utarbeidet pseudovitenskapelig svindel?
Fra produsentene av de prisvinnende dokumentarfilmene Et dødelig levebrød, Markedsføringen av galskap og Dødsgalt kommer den sjokkerende sannheten bak psykiatriens mest dødbringende svindel.

Her er 8 dokumentarfilmer å se.  Værsågod: 
http://www.cchr.no/videos/diagnostic-statistical-manual.html

torsdag 4. februar 2016

Homo Noeticus. De nye mennesker. The New Humans by Mary Rodwell

Homo Noeticus. De nye mennesker. Exopolitics - Mennesket i en
evolusjonsprosess? Utenomjordiske intelligenser+ny generasjon mennesker?


Forsker Mary Rodwell presenterer vitnesbyrd fra over 1600 tilfeller av avanserte utenomjordiske intelligenser hos mennesker idag. En ny generasjon mennesker. Hun har sortert disse menneskene, og bidrar med en unik dokumentasjon om hvordan disse avanserte utenomjordiske intelligenser forbereder den menneskelige psyke til å akseptere deres tilstedeværelse på planeten vår. Hun har bevis på at komplekse utenomjordiske program som bidrar til å gjøre oss i stand til å samhandle med og kommunisere med dem. Dette for at vi skal forstå vår plass i kosmos.


Forskningen innebærer nedlasting av data om vårt sanne genetiske opphav. Våre muligheter for å lære nye psi ferdigheter med avansert teknologi, manipulering av materie, astrofysikk og healing. Sammen med genetiske og åndelige programmer for oppvåkning av menneskets bevissthet, for å hjelpe menneskeheten å utvikle seg til en fullt funksjonell flerdimensjonalt menneske, Homo Noeticus. De nye mennesker.
Mary Rodwell presenterte "The New Humans" andre årlige britiske Exopolitics Expo på søndag 8 august 2010 ved University of Leeds.
  Se diskusjonen på youtube her. 

lørdag 23. januar 2016

The Choice is Ours (2016) OfficialLØSNINGEN FOR FREMTIDEN?

Venus prosjektet har vært omtalt tidligere her i Arena Filmklubb.

Ressursbasert økonomi som løsning for bærekraftig samfunnsutvikling - med fokus på helhetlig økologisk samhandling mellom mennesker og naturressurser som gir grunnlag for bosettingen.

Jaque Fresco fyller 100 år iår, og er fortsatt aktiv for å spre sin visjon.

Først de siste årene har hans tanker og visjoner fått økt interesse og lokale grupper over hele verden forsøker å få igang lokale prosjekter som kan bidra til endringer for trygge lokalsamfunn i fremtiden.

Jeg er en ivrig entusiast (iniativtaker for bla. denne klubben) og du må gjerne ta kontakt. Sjekk lenken til høyre.Engelsk tekst:

It's here! Our four part documentary (bonus 4th part ) Thank you so much
to all of our Kickstarter supporters for making this happen! We
appreciate all of your support and patience in the making of these
films, and hope that you enjoy this positive and progressive direction
for the earth and its inhabitants.

Uploaded on Jan 20, 2016
This
film series explores many aspects of our society. To rethink what is
possible in our world, we need to consider what kind of world we want to
live in. Although we refer to it as civilization, it is anything but
civilized. Visions of global unity & fellowship have long inspired
humanity, yet the social arrangements up to the present have largely
failed to produce a peaceful and productive world. While we appear to
be technically advanced, our values and behaviors are not. The
possibility of an optimistic future is in stark contrast to our current
social, economic, and environmental dilemmas. The Choice Is Ours
includes interviews with notable scientists, media professionals,
authors, and other thinkers exploring the difficulties we face.

Part
I provides an introduction and overview of cultural & environmental
conditions that are untenable for a sustainable world civilization. It
explores the determinants of behavior to dispel the myth of “human
nature”, while demonstrating how environment shapes behavior. The
science of behavior is an important - yet largely missing - ingredient
in our culture.

Part II questions the values, behaviors, and
consequences of our social structures, and illustrates how our global
monetary system is obsolete and increasingly insufficient to meet the
needs of most people. Critical consideration of the banking, media, and
criminal justice systems reveals these institutions for what they
really are: tools of social control managed by the established political
and economic elite. If we stay the present course, the familiar cycles
of crime, economic booms & busts, war, and further environmental
destruction are inevitable.

Part III explains the methods and
potential of science. It proposes solutions that we can apply at
present to eliminate the use of non-renewable sources of energy. It
depicts the vision of The Venus Project to build an entirely new world
from the ground up: a “redesign of the culture”, where all enjoy a high
standard of living, free of servitude and debt, while also protecting
the environment.

Part IV explains how it is not just architecture
and a social structure that is in desperate need of change, but our
values which have been handed down from centuries ago. They too need to
be updated to our technological age, which has the potential to
eliminate our scarcity-driven societies of today. Our problems are
mostly of our own making, but we can still turn things around before the
point of no return. It’s not too late for an optimistic outlook on the
fantastic possibilities that lie before us.

THE NEW WORLD ORDER - A 6000 Year History - HD FEATURE

En dokumentarfilm med mange bakgrunnsreferanser om hvorfor vi har dagens verdenssituasjon. Vi er alle blitt et "gissel" i det drama som foregår, og for å forstå bakgrunnen - så er det lurt å se denne filmen.

lørdag 26. desember 2015

Documentar: SLUTTEN PÅ EIERSKAP : The End of Ownership (VPRO Backlight)

Vi kan lære av historien. Motstand mot endring av eksisterende systemer fører til uro og krig. Dagens systemer er under press, og energisektoren er en grunnleggende faktor.  F.eks. Kort tid etter at Thomas Edison oppfant lyspæren, ble en komité samlet for å vurdere den økonomiske gjennomførbarheten av et slikt produkt. De bestemte seg for å maksimere lønnsomheten ved produksjon av lyspæren til å brenne på mer enn 1000 timer. Ved å innføre begrensninger på resultatene av forbrenningen, sikret de at mange flere pærer kunne produseres og dermed selges i et marked.

Arkitekten Thomas Rau mener at dette skaper et mijøproblem som belastes forbrukeren. Thomas Rau lanserte et teknologiselskap som fungerer for forbrukeren, og kostnadene med energiforbruket blir koblet til leieavgift for å holde energikostnadene nede. Programmet har resultert i astronomiske energibesparelser for næringslivet og kunder. Hans modell provoserer fram en  ny økonomisk modell langt utover lyspæren - og filmen "The end of Ownership" er en slik dokumentasjon. En potensiell framtid som kan endre hele samfunnet - fra at "tingene eier oss" til at "vi leier energien". Se filmen her:

onsdag 12. august 2015

POWER TO THE PEOPLE - MAKT TIL FOLKET

I Nederland tar vanlige borgere ansvar for å skape sine egne energikilder, gjennom å gjøre egen installasjon av solcellepaneler og vindmøller. Denne praksisen har vokst seg til en stor bevegelse, og truer overlevelsesevnen til de tradisjonelle kraftselskaper i regionen. Filmdokumentaren "Makt til folket", har utforsket dette fenomenet, og hvordan det har endret befolkningens tillit til økonomisk resultatfokusert selskapsstrukturer, og empowered deres evne til selvforsyning. Kan en lignende bevegelse gjøres mulig i andre land, og bidra til bedre miljø og helse for folket? Hva skjer når naboene samarbeider om å dele kostnadene ved alternative energi metoder, slik det har blitt gjort på den danske øya Samsø? Resultatet er alle de besparelser de nyter ved å slippe unna kraftselskapene, og overskuddet de tjener fra de energiene de selv produserer. I tillegg hevder filmen at disse "grønne energiprisene" ventes å ligge stabilt, i forhold til de tradisjonelle energikostnader vil fortsette å stige for hvert tiår. Praksisen får store konsekvenser for regionen som helhet; og det betyr at de sparer penger. Det som skjer i Nederland påvirker ikke bare økonomien. Men folket får tilbake kontrollen ved å bli sine egne leverandører, og samarbeider bedre for å danne et mer sammensveiset samfunn; spesielt å oppleve hva det vil si å leve i et virkelig demokratisk samfunn. Sammen unngår de store energiselskaper og blir uavhengige for fremtiden. Som dokumentert i filmen, det er bare et spørsmål om tid før en bærekraftig energirevolusjon i Samso begynner å ta tak i hele verden. Når forbrukerne omfavne muligheten til å bli energiuavhengige, vil de sannsynligvis føler seg inspirert til å fortsette utviklingen i andre områder av livet også. "Folket tar makten", sier Marjan Minnesma, en bærekraft entusiast, og en av flere entreprenørielle fag blir omtalt i filmen. "Dette er sosial bærekraft, noe som betyr at folk får gruppeforsikringer, eller de koker sammen eller tilby omsorg sammen for å holde de eldre i hjemmet." Makt til folket viser oss at revolusjonen har faktisk begynt, og det er ingen grense for hva vi kan oppnå når vi jobber sammen. Engelsk: In the Netherlands, ordinary citizens are assuming responsibility for generating their own sources of energy through the installation of solar panels and wind turbines. This practice has grown into a widespread movement, and threatened the viability of traditional power companies in the region. As explored in the documentary Power to the People, this phenomenon has altered the population's reliance on profit-centered corporate structures, and empowered their capacity for self-sufficiency. Can a similar movement be made possible in other realms of daily existence such as health care? When neighbors collaborate to share the costs of alternative energy methods, as it has been done on the Danish island of Samso, the entire community benefits. This is reflected in the savings they enjoy from bypassing the power companies, and the profits they incur from the surplus energies they generate. In addition, the film argues that green energy prices are expected to remain fixed as traditional energy costs continue to rise with each passing decade. The practice also has wider ramifications for the region as a whole; it means additional savings on the price tags of goods and services that customarily inflate with rising fuel and oil costs. What's occurring in the Netherlands transcends mere economics. By becoming their own suppliers, these consumers band together to form a more tight-knit community; one whose unified voice epitomizes what it means to live in a truly democratic society. Together, they are sidestepping big corporations by crafting an entirely new energy independent future of their own making. As evidenced in the film, it's just a matter of time before the sustainable energy revolution in Samso begins to take hold throughout the globe. Once consumers embrace the opportunity to become energy independent, they will likely feel inspired to continue the trend in other areas of their lives as well. "The people are taking charge," says Marjan Minnesma, a sustainability accelerator and one of several entrepreneurial subjects featured in the film. "There's social sustainability, meaning people get group insurances, or they cook together or offer care together to keep the elderly at home." Power to the People shows us that the revolution has indeed begun, and there's no limit to what we can achieve when we work together.

tirsdag 28. juli 2015

HUMAN ROBOT

The Human Robot Den menneskelige robot Den menneskelige robot utforsker grensene mellom de biologiske og mekaniske intelligenser, gjennom å dokumentere dette med intervjuer med forskere innen sosiologi, robotteknikk, etikk og filosofi. Å spørre "hvordan er mennesker mot mennesker?" oppnås en betraktning om robotdesign. Filmen fokuserer hovedsaklig utfra en Japansk kultur og deres positive tilnærming innen denne teknologiske utviklingen.... The Human Robot The Human Robot explores the boundary between biological and mechanical intelligence through interviews with sociologists, roboticists, ethicists, and philosophers. Asking "how human is too human?" in regards to robot design, the film focuses primarily on Japanese culture and their positive attitude towards technology... Se filmen her: En annen side av samme sak: Advarer mot et robotvåpenkappløp by Pål Steigan Over 1000 eksperter på kunstig intelligens og ledende forskere har undertegnet et brev som advarer mot et militært robotvåpenkappløp. Underskriverne tar til orde for forbud mot "autonome offensive våpen", melder The Guardian. Brevet som ble lagt farm på International Joint Conference on Artificial Intelligence i Buenos Aires, Argentina, er undertegnet av Teslas Elon Musk, Apple-medgrunnlegger Steve Wozniak, Google DeepMind-sjef Demis Hassabis og professor Stephen Hawking og 1000 andre eksperter på AI (kunstig intelligens) og robotutvikling. Brevskriverne sier at Kunstig intelligens har nådd et punkt der utplassering av autonome våpen er praktisk, om ikke juridisk, mulig innen få år. Vi snakker ikke om tiår. Og risikoen er stor: autonome våpen er beskrevet som den tredje revolusjonen i våpenteknologi etter kruttet og atomvåpen. Hvis en militærmakt starter med å utvikle våpen som sjøl velger ut målene og ødelegger dem, uten menneskelig kontroll, vil vi få et våpenkappløp om å utvikle slike våpen. Og i motsetning til atomvåpen krever ikke AI-våpen noen råverer som det er vanskelig å skaffe. Sluttpunktet for denne teknologiske utviklinga er opplagt: autonome våpåen vil bli morgendagens Kalashnikover. Nøkkelspørsmålet for menneskeheten i dag er om den vil starte et slikt våpenkappløp, eller hindre at det skjer. Musk og Hawking har advart mot at AI er vår største eksistensielle trussel og at en full utvikling av AI kan bety slutten for menneskeheten.

mandag 1. juni 2015

KAN VI GJØRE DET SELV? Om en ny type demokratisk økonomi

Filmen: «Kan vi gjøre det selv» fokuserer på økonomisk filosofi med vekt på begrepet økonomisk demokrati. Filmen hjelper seerne til å forstå forskjellen mellom en markedsøkonomi der forbrukernes etterspørsel driver et selskaps forbruk av varer og tjenester, og en kapitalistisk økonomi der private eiere styre produksjonen og beholde en rett til overskuddet fra økonomien. Det er en sterk økende interesse for å endre en demokratisk økonomisk modell (der arbeidstakere har mer å si i virksomheten) enn en udemokratisk modell som forbeholdes både markedet etter kapitalistiske modeller. Filmen kommer med dokumentarer av innspill fra både europeiske og amerikanske økonomiske eksperter, samt vanlige forbrukere. Forbrukerne bidrar til å avsløre kompleksiteten i disse økonomiske modeller, ved å presentere de potensielle fordelene og fallgrubene som ligger i hver av dem. Mange av intervjuobjektene argumenterer for større demokrati i arbeidslivet, og fremhever et behov for å etablere et system som vektlegger betydningen av arbeidernes velferd. Statsviter Bo Rothstein hevder at kapitalismen egentlig ser på arbeiderne på samme måten som å benytte dem som aktører i et slaverisystem. Selskaper som er bygget rundt et samarbeidsvillig arbeidsfellesskap, har mer fokus på trivsel for de som gir arbeidskraft foran profittmaksimering. Ved å gjøre ledere ansvarlige for arbeiderne, i stedet for den andre veien rundt, forbedres kvaliteten på arbeidet. Den drivende filosofien i å delegere mer makt i hendene på arbeiderne, er at de vil få mer stolthet for hva de gjør, når de er i hovedsak får jobbe selvstendig for seg selv. Janerik Larsson, tidligere visedirektør for den svenske bedriften NHO, er den primære talsmannen for å gjøre denne dokumentasjonen om til denne filmen. Han advarer at talsmenn for en demokratisk økonomi er i ferd med å utvikles til en ny ideologi basert fra dagens virkelighet som er for flytende og stadig skiftende av natur. Han hevder at han ikke har sett effektiviteten gjennomføringen av en slik praktisk økonomisk demokrati, og taler for en markedsøkonomi innenfor et demokratisk samfunn i stedet for en faktisk demokratisk økonomi. Kan vi gjøre det selv? Er hans bidrag og setter spørsmålstegn ved at demokratiet råder i så mange modeller av verdenspolitikken, men ikke i økonomiske sfærer. Ved å undersøke de viktigste forskjellene mellom marked, kapitalistiske og demokratiske økonomier, er filmskaperne i stand til å presentere de mange oppfattete fordelene med å styrke arbeiderklassen og re-kalibrere vekten av bedriftens innflytelse. Se filmen:

onsdag 22. april 2015

FREMTIDENS BILER - TRANSPORT

Norsk: Veien til å realisere en fullt funksjonell og masseprodusert elbil har vært fokus for bilindustrien. Dokumentaren "Into the Future: Transport" skisserer de enorme utfordringene knyttet til produksjon med lave utslipps elektriske drevne biler, og å kunne overbevise offentligheten om sin appell som en levedyktig, foretrukket alternativ til tradisjonelle bensinslukere. "Det er ingen tvil om at det vi ser i dag er en globalt kappløp i alle kontinenter for å produsere en trygg bil og en effektiv bil," sier Hans Greimel av Automotive News. Regionene som for øyeblikket er på ledelsen med produksjon av betydelige innovasjoner inkluderer Japan, Korea og Taiwan, som regjeringen nylig viet 300 millioner dollar i støtte til nye transportteknologier. Noen av disse elektriske kjøretøy (EV) modeller er radikalt futuristisk design; fjerne og lekker design husker hvilke typer flygende biler vi er vant til visning på science fiction-serier som The Jetsons. Men mens disse prototypene er effektive i tiltrekke massive buzz for en verden av transport langt utover vår nåværende, er det virkelige arbeidet som gjøres for å utstyre populære og lang eksisterende design med denne nye teknologien. I slike tilfeller, effektivitet og funksjonalitet er de dominerende mål og de mest skremmende hindringer å overvinne. Forsknings- og produktutvikling innsats på batteriet industrien ligge i forkant av møte disse utfordringene. Battericellene som trengs for å drive en EV for enhver ønskelig lengde på avstand har lenge vært for klumpete og uholdbar. Men ved å tilpasse og utvide på gjennombruddene av nanoteknologi har forskere jobbet hardt med å produsere kompakte battericeller som kan utføre på en større kapasitet. Tilpasning er en annen viktig faktor. Når den elektriske-drevet bil tar slutt tak i bilbransjen markedet til en utbredt grad, vil landskapet av våre veier og vår levemåte gjennomgå en dyp metamorfose. En slik endring vil innebære bygging av ladestasjoner som må befolker løse hjørner hele kloden. Den verdensomspennende aksept av EV-teknologien kan ikke skje uten en samfunnsmessig endring i tenkning. Med stor innsikt og optimistisk energi, Into the Future: Transport illustrerer det arbeidet som nå gjøres for å gjøre dette skiftet en realitet. ENGLISH: The road to realizing a fully functional and mass produced electric car has been a rough one, but the automotive masters in Asia have been leading the race. The documentary Into the Future: Transport outlines the tremendous challenges associated with producing low-emission electric-powered vehicles, and convincing the public of their appeal as a viable, preferable option to traditional gas guzzlers. "There's no question that what we see today is a global race across all the continents to produce a safe car and an efficient car," says Hans Greimel of Automotive News. The regions which are currently on the cusp of significant automotive innovations include Japan, Korea, and Taiwan, whose government recently dedicated 300 million dollars in support of new transport technologies. Some of these electric vehicle (EV) models are radically futuristic in design; otherworldly and sleek designs recall the types of flying cars we're accustomed to viewing on science fiction shows like The Jetsons. But while these prototypes are effective in garnering massive buzz for a world of transportation far beyond our current one, the real work is being done to outfit popular and long-existing designs with this emerging technology. In those instances, efficiency and practicality are the dominant goals and the most daunting hurdles to overcome. The research and product development efforts of the battery manufacturing industry lie at the forefront of meeting these challenges. The battery cells needed to power an EV for any desirable length of distance has long been too bulky and untenable. But by adapting and expanding upon the breakthroughs of nanotechnology, researchers have been working diligently to produce compact battery cells that can perform at a greater capacity. Adaptation is another key consideration. When the electric-powered car eventually takes hold of the automotive marketplace to a widespread degree, the landscape of our roads and our way of life will undergo a profound metamorphosis. One such change will involve the construction of charging stations which must populate endless corners throughout the globe. The worldwide acceptance of EV technology cannot occur without a societal shift in thinking. With great insight and optimistic energy, Into the Future: Transport illustrates the work that is currently being done to make this shift a reality.

tirsdag 14. april 2015

Skjult påvirkning: Økningen av Kollektivisme

2015, HJEMME »Conspiracy - 82 MIN 15 KOMMENTARER Skjult påvirkning: Økningen av Kollektivisme Til en viss grad, er vi alle i stand til å bli slaver for andres ideologier. Men hva om denne verdens eliten infiltrerer våre utdanningssystemer og andre informasjonskilder, og bruker deres tilsynelatende ubegrenset makt og innflytelse til å indoktrinere oss til å følge deres ideologiske agenda? Vil vi være smarte nok til å gjenkjenne og kjempe mot denne tilslørte formen for hjernevasking? Det er bare ett spørsmålene som denne nye dokumentaren belyser. Står vi i fare for å bli hjernevasket fordi det er mest komfortabelt? Hvor viktig er det å ta tilbake kontrollen med kritisk individuell tenkning, refleksjon og identitet? Filmen dokumenterer kunsten med propaganda og påvirkning, og hvordan media blir «matet» og taktisk manipulerer oss som publikum. Dette er ikke nytt, men allerede i 1928 avslørt med Edward Bernays propagandauttrykk: "vi er styrt, våre sinn er formet, vår smak er skapt, våre ideer er bestemt, stort sett av menn har vi aldri har hørt om." Er dagens globale utdanningssystem, en arena som styres på en slik måte? Filmen støttes økonomisk av Charlotte Iserbyt, en tidligere seniorpolitisk rådgiver for Utdanningsdepartementet i USA. Filmen er viktig, og dokumenterer viktigheten av en økt fokus på kollektivisme som oppskrift for krav om økt offentlig åpenhet.

tirsdag 24. mars 2015

GULL - The secret world of gold

Hvor ble det av gullet - som skulle garantere våre penger? MÅNEDENS UTVALGTE Dokumentarfilm 42 min.: «The Secret World of Gold HD” Science Technology. Dokumentarfilm. GULL er et grunnstoff med symbolet Au og atomnummer 79. Det er en tett, myk, bøyelig, duktilt metall, med en lys gul farge og glans som er ansett attraktiv, og opprettholdes uten å skades i luft eller vann. Filmen viser gullets hemmelige samfunn og ny æra. En historisk gjennomgang om gullets historie, og om hvordan dette hemmelige samfunnet påvirker makt, politikk og dermed deg. Gullet verdsettes så høyt at mennesker er villig å lyve, jukse, stjele og drepe. Se filmen.

søndag 22. mars 2015

Lær om BANKSYSTEMET - FØDERALE BANK SYSTEMET - FEDERAL BANK SYSTEM

Century of Enslavement The History of The Federal Reserve: tid: 1:30:11 (1 time 30 min.) Original from: corbettreport https://www.youtube.com/user/corbettreport, Original Video: https://www.youtube.com/watch?v=5IJeemTQ7Vk TRANSCRIPT AND RESOURCES: http://www.corbettreport.com/federalreserve/ Hva er dagens Federal Reserve-systemet? Hvordan startet dagens banksystem? Er det en del av den føderal regjering og vårt demokratiske system? Hvordan skapes penger? Hvorfor er det offentlige rom holdt utenom om disse viktige saker? I denne helaftens dokumentarfilmen, basert på " The Corbett Rapporter" utforskes disse viktige spørsmålene og du får lære om virkelighetens USA sentralbank - som hele den vestlige verden er basert sitt system på.

søndag 15. mars 2015

ETHOS - og vår systemkrise

Filmen Ethos, er en grundig dokumentar av Woody Harrelson. Han viser våre systemfeil, og hvilke mekanismer som motvirker demokrati, miljøarbeid og fellesskapsgoder. Han dokumenterer via forskning om dagens relasjoner mellom politikk, globale selskaper og media. De fleste av oss har lurt på når grensen mellom demokrati og likestilling overgås av urettferdighet og korrupsjon. Filmen Ethos åpner en "Pandoras eske" med å vise til røtter i krysningspunktet mellom kapitalismen-kontra-demokrati, der makteliten vektlegger økonomisk avkastning foran mennesker. Du blir stående som en økonomisk faktor og observatør - og er den eneste som kan ta tilbake kontrollen. Fordi: Det eneste de bryr seg om er DINE PENGER og din rolle som økonomisk faktor for deres prioritering: SINE PENGER. Menneskene føler seg maktesløse, og kan bare beseires med å endre seg selv og sine egne prioriteringer. Du må selv være som et speil og må kjenne din egen fiende. Og fakta er at alt er en illusjon, og du har makten til å snu opp ned på systemet. Se filmen og del den med dine venner og kjente.

torsdag 5. mars 2015

MAGEREAKSJONER (GUT REACTION) - MAT OG HELSE

Mange mener at maten vi spiser utgjør en viktig rolle i å bestemme vår sårbarhet overfor mange potensielt livstruende tilstander, inkludert fedme, høyt blodtrykk, hjertesykdom og diabetes. Ernæringsforskning vurderer sammenhengen mellom kosthold og kronisk sykdom fra et lovende nytt perspektiv: samspillet mellom bakterier i mat og vår mage- tarmfunksjon. Dokumentarfilmen «GUT REAKSJON»/ MAGE REAKSJONER, viser til sykdomsforebygging og sammenhengen til å gi næring til tarmbakteriene våre. Siden 1850 tallet har helsevitenskapen vist til bakterier og parasitter som noe ekkelt som må unngås for enhver pris, men nå fokuserer moderne teknologi på hvilke interne funksjoner som den mikrobielle verden faktisk gjør. De «gode bakterier» regulerer immunforsvaret, og er avgjørende for vår fysiske og mentale helse. Filmen «GUT REACTION/Magereaksjoner» viser naturens bakterier fra vi blir født. En naturlig vaginal fødsel overfører sunne bakterier fra mor og forsvar for skadelige miljøelementer. Forskerne mener at økningen av antall keisersnitt bidrar til økningen av av astma, allergi og kroniske tilstander. Kan våre naturlige bakterier være et barometer for verdens mest katastrofale sykdommer? Filmen gir oss et innblikk i en ny verden innen ernæringsforskning, og foreslår en naturlig frisk tilnærming for et godt liv. På bare 28:08 min.

tirsdag 3. mars 2015

THE CHOICE IS OURS!!! Det er VÅRT VALG!!!

Endelig filmen fra the Venus Project: VALGET ER VÅRT!!! 59 min. Med norsk teksting! Denne filmen serien utforsker mange aspekter av vårt samfunn. Å revurdere hva som er mulig i vår verden, må vi vurdere hvilken fremtid vi og våre barn ønsker å leve i. Selv om vi omtaler den som sivilisasjonen, er det alt annet enn sivilisert. Visjoner om global enhet og fellesskap har lenge inspirert menneskeheten, men de sosiale ordninger frem til i dag i stor grad klart å produsere en fredelig og produktiv verden. Mens vi synes å være teknisk avansert, har våre verdier og atferd ikke blitt det. Muligheten for en optimistisk fremtid står i sterk kontrast til våre nåværende sosiale, økonomiske og miljømessige dilemmaer. Valget er vårt omfatter intervjuer med kjente forskere, mediefolk, forfattere og andre tenkere som utforsker de vanskelighetene vi står overfor.

onsdag 25. februar 2015

http://topdocumentaryfilms.com/collaboration-edge-new-paradigm/

søndag 25. januar 2015

NIKOLAI TESLA. Hvem var han?

Du har sikkert hørt om oppfinneren Nikolai Tesla fra Serbia. Hans oppfinnelser og oppdagelser har fått stor fokus - og mange mener at hans visjoner nå er fremtidens løsninger. Her kommer filmen. 1 time 26 minutter. Sett deg ned i godstolen med en notatbok og penn. Her er mye å lære. BBC sin omtale: BBC Dokumentar 2014 -Nikola Teslas Liv som dokumentar. Vist på BBC, National Geographic, nasjonale medier, Discovery Channel, med flere.

torsdag 8. januar 2015

Symbols of an Alien Sky (Full Documentary)

Vi som lever idag, har gjerne en forestilling om at vi lever i "det moderne samfunnet". Og jo mer vi ser på fortidens mystiske kulturer og monumenter, jo større ærefrykt får vi. Fortidens sivilisasjoner var så ulike fra den kultur vi kjenner idag: Så forskjellig at vi har vansker med å forstå at det går an. Denne dokumentarfilmen om symboler fra fortiden som vi vil forstå og tolke. Symboler og guder som var grunnlaget for kulturelle teorier - og eksisterer helt opp til idag. Nå kan du lære mer om hva de betyr, og delta i dokumentarfilmens forståelse og fortolkning. Den kan gi den en annen forståelse for hva som er "det moderne samfunn". 1 time 15 min.

torsdag 11. desember 2014

KREATIVITET - Hvordan arbeider egentlig vår hjeren.

En film fra BBC som var lagt ut via nettverket TVP Magazine (www.venus-project.com). Verdt å se, og gode øvelser du du kan teste ut på dine venner i romjula :) Lykke til:)

søndag 7. desember 2014

ORIGINS - Filmen som dokumenterer behovet for å revurdere den menneskelige eksistens.

Det tok 4 år å lage filmen, og Origins er en utrolig ambisiøs ny dokumentar som utfordrer oss til å revurdere vår eksistens i den moderne verden, og omfavne en forenkling som definerer begynnelsen av vår menneskeart. "Jeg tror at for å forstå vår nåværende situasjon, og kunne kartlegge vår fremtid, må vi gå tilbake i tid", sier Alan McSmith, en økologi instruktør og en av de viktigste intervjuede personer som er omtalt i filmen. Som McSmith, argumenterer så gir filmen Origins oss alle nøklene til overlevelse for både den menneskelige rase og planeten vår. Ved at vi forstår alt som omgir oss kan vi bare forstå disse sammenhengene ved å se tilbake på opprinnelsen til våre arter nesten 200.000 år siden. Fra de enorme slettene i Afrika til de mikrober som lever i tarmen vår, Origins illustrerer at styrkene som som gir grunnlag for vårt potensial, er at disse har gode forhold for utvikling og at vi innser våre egne evner til til positiv endring. Grunnlaget for endring kan leses ut fra en enkel undersøkelse av våre forfedre. De første menneskene etablert de evolusjonære byggesteiner som har vist seg mest meningsfulle for vår fortsatte overlevelse som art. De gode kår en respektfull og harmonisk tilknytning til naturen, utviklet en egen evne til å tilpasse seg, og bygget de verktøyene som trengs for å sikre at alle deres grunnleggende behov ble møtt. I møte med hundretusener av år med evolusjon, har de grunnleggende behovene forblitt uendret, men vår moderne teknologi fører til avstand for respekt og forståelse for de elementene vi er avhengige av for å gi næring og holde oss oppe. Vi er mer isolert fra vårt naturlige miljø enn noen gang før, og at dynamikken har resultert i en enestående rekke kroniske helsemessige bekymringer, en forverret planet, og stadig mer alvorlige hindringer for våre barn og barnebarn. Renheten av vår eksistens er truet av midlertidige komfort. Plantevernmidler, hormoner og sukker har utryddet mye av næringsinnholdet i maten vi spiser, går på bekostning av immunsystemet og gjør oss mer sårbare for sykdom. Monstrøse forurensning og toksisitet nivåer representerer kanskje den største trusselen mot sivilisasjonen, og deres negative effekter kan vitne i former så varierte som solkrem vi bruker på huden vår og luften vi puster inn i lungene våre. Mens de utfordringene vi står overfor kan virke uoverkommelig og komplekse, så finnes det løsninger. Filmen er fylt til randen med entusiastiske og overbevisende vitnesbyrd fra et fremragende panel av eksperter på områder som spenner fra antropologi til medisin. Filmen Origins viser oss at vår makt til å snu bølgen av ødeleggelse, er så enkel som å spise ren mat, avvise en stillesittende livsstil, og omfavne sirkelen av liv der vi alle spille en rolle. Disse åpenbaringene gjør Origins virkelig inspirerende og viktig å vise for alle målgrupper som søker etter å endre dagens verdenssituasjon. Se filmen, midt i adventstiden:

søndag 16. november 2014

Spirit Science 23 ~ The Sacred Geometry Movie

Filmen om geometri - siste fra What the Bleep do we know!! Naturens egne mønstre må bli grunnlaget for alt som vi planlegger i fremtiden:

13-22. november: FILMEN "THE ORIGINS"

En MÅ SE FILM - om hvorfor og hvordan vi er kommet i denne situasjonen.

tirsdag 28. oktober 2014

Drivkreftene bak dominansen i menneskehetens adferd: Mark Corske film

Mark Corske sin film «Engines of Domination», er en oppløftende dokumentarfilm om hvordan menneskehetens destruktive handlinger rett og slett er en del av vår væremåte. I naturen viser arter sine naturlige tilbøyeligheter, og vi er ikke bedre enn dem. Vi er en del av våre naturlige handlinger. Filmen skildrer en lærling hos filosofen Sokrates som reiser i tiden, innser politisk makt- om hvordan sentrale myndigheter kontrollerer med strategisk hensikt for å dekke sine egoistiske behov. Hvordan store menneskegrupper organiserer fjerning av skog, hvordan vi går i krig, dreper hverandre, blir fabrikkslaver, og underlegger oss en menneskelig krise som vi tillater å bli tvunget på oss. Sivilisasjonen er utviklet gjennom ca 6000 år, og er bare ca 3 % av menneskehetens evolusjonære utvikling. Hvordan levde vi før? Hvordan oppfører andre arter seg mot hverandre, og hvorfor har vi mennesker en slik adferd? Trenger vi å bli bevisst våre egne handlingsmønstre?

søndag 12. oktober 2014

Den mørke siden av internet - om overvåkning av oss alle!

Månedens film: "Inside the Dark Web" handler om temaet internettovervåking, og dens fordeler og ulemper, med mulighetene for at alt som passerer den enorme World Wide Web til å kunne bli overvåket, registrert og analysert. Det første delen av filmen fokuserer på Storbritannias GCHQ - regjeringens "Communications Headquarters" - som er en føderal "Security Agency" hvis formålsparagraf er: «[The Agency] arbeider kontinuerlig med å holde Storbritannia trygg og sikker i det utfordrende miljøet av moderne kommunikasjons." Bakgrunnen siteres i filmen, med bakgrunn i Edward Snowdens lekkede og bekreftede dokumentasjoner. Tim Berners-Lee, mannen som er selve oppfinneren av selve Internett, forklarer at han ser farene som World Wide Web utvikler over tid. Han gjør et poeng av at vi må forstå, i forhold til overvåking, at det ikke er mennesker som overvåker vår internett-aktivitet men det er datamaskiner, eller algoritmer plassert på informasjonsflyten. Disse henter ut informasjoner som varsler sikkerhetstjenestemenn om at kanskje det er grunn til å gå dypere inn i de innhentede informasjonene. Filmens fokus viser til regjeringers overvåking, og til det som blir utført av kommersielle interessenter. Dette er blitt "big business" å skaffe dem så mye informasjon som de kan om søket, trafikk og renterelaterte vaner, som videre tillater dem å målrette betalt annonsering. Slik kan markedsføring av digitale produkter nå deg som kunde. Og offentlige etater tilegner seg informasjon for sine egne overvåkningsformål. David Chaum er en anerkjent teoretiker på temaet internett, og så tidlig som på 1980-tallet skrev avisene om den alarmerende utvikling av overvåkningen som gikk inn i menneskers digitale privatliv, og behovet for å stille etiske spørsmål om personvern. Disse forslagene har ført til oppfinnelsen av kryptering av din informasjonsflyt og skjer daglig. Se filmen, og vær bevisst hva du poster på internet!

tirsdag 2. september 2014

BUSINESS - dyreverden - kan den lære oss om business?

Denne utgaven av serien "Animals Like Us" fokuserer på "business" eller "gjensidig hjelp" relasjoner mellom arter. Publikum er tilskuer til metodene som brukes i naturen for å skaffe ting som kamuflasje, hekkeområder, og mat kilder. Ved å studere intime interaksjoner som er både symbiotiske og parasittiske, lærer publikum om de ofte usynlige disposisjoner mellom insekter, fugler, pattedyr, marint liv, og mikroorganismer.

Mange av de gitte eksempler inkluderer to eller flere arter, som viser co-avhengighet, vanligvis av hensyn til overlevelse og beskyttelse. Imponerende fotografering tillater oss å være vitne til hendelser som vakle mellom sjarmerende og skremmende. den sjarmerende siden av spekteret, Nile krokodiller sameksistere med elvebredden fugler som "barnevakt" krokodille reir og i sin tur er beskyttet mot rovdyr ved tilstedeværelse av krokodiller.

Flere mindre marine skapninger, inkludert pilot fisk og reker, som bor nær større arter, nyter et levende skjold mens fôring av parasitter og gir en slags hygiene service til sine foresatte. Tilsvarende Hawaiian fugler deponere giftige maur inn i deres fjærdrakt for å kvitte seg med flåttinfestasjoner.

"Animal business" som det viser seg, kan også ha nytte av mennesker som vi ser gjennom en kenyansk stamme som er avhengig av honning guide fugl for å oppdage honning. Ved å rette de stamme mot bakken elveblest som gir dem en kilde til høst honeycombs, fuglene deretter dra nytte ved å spise larver og bivoks som gjenstår.

De fleste av historiene som blir fortalt , demonstrerer usagte avtaler som resulterer i gjensidig fordelaktige ordninger. Noen ganger, derimot, er forholdet en enveiskjørt gate. På den mer skremmende slutten av tingene er strengt parasittiske utnyttelse, for eksempel veps som injiserer eggene sine inn i uvitende larver, som er vist i detaljert makro opptak. Vi se på som larvene klekkes, sakte drepe sin vert som de graver seg ut innenfra, og tilbyr ingen belønning til larven for sin rolle i å videreføre denne nye generasjonen av veps.

En fengslende oversikt over gjensidig hjelp relasjoner fra land til sjø, lar Animal Forretnings en ​​intim titt på naturlig forekommende avtaler som blir truffet i hele naturen, selv på en mikroskopisk nivå.

mandag 25. august 2014

HORMONENES FANTASTISKE VERDEN!!

Mange vitenskapelige funn blir ofte avvist av det offentlige. Enten det har stor betydning for mat og helse, eller sammenhengen mellom stress og søvnmangel. Dagens forskningsmetoder gir ikke gode svar og bekreftelser, mens interesserte oftere observerer at der faktisk er sammenhenger. Vår biologi og adferd styres av våre følelser, og når vi blir konfrontert med ordet "hormon" - så tenker vi automatisk på emosjoner og seksuelle emner. Kunnskap om hvordan våre hormoner på virker oss i hverdagslige hendelser, egen selvutvikling, metabolisme, spisevaner, stimuleringer, situasjoner - er forholdsvis nytt.


John Wass er en ledende ekspert i hormonforskningen, om definisjoner og grunnleggende biologiske prinsipper. Våre personligheter påvirkes, og og stadig flere vitenskapelige gjennombrudd påviser hormoners rolle i forhold til fedme, medisinske behov, helse osv.  John Wass vier gjennom denne filmen om hva som skjer, f.eks. ved kasterering, bruk av insulin, og ulike hormonforskninger.
 

Hormonenes fantastiske verden, er en studie av vår historie og definisjoner - og hvordan hormonene våre påvirker vår liv, vitenskap, sykdommer og helse.  Ved å se denne filmen, så vil du oppdage hvorfor vi trenger økt fokus på realfag og biologi - i et nytt perspektiv. 
http://topdocumentaryfilms.com/fantastical-world-hormones/

fredag 15. august 2014

PLANET OCEAN - Det som skjer i havet skjer med oss selv!

En elegant filmet dokumentar, tar filmen "Planet Ocean" oss med på et vakkert eventyr inn de merkeligste områder av planeten vår - havene. Regissert av Yann Arthus-Bertrand - den kjente miljøforkjemper, journalist og fotograf, som tidligere har laget miljø dokumentar " Home Project " Denne prisbelønte dokumentaren forklarer forholdet mellom verdens hav og hele planetens økosystem.

I motsetning til andre dokumentarer, for eksempel Deep Sea, så fokuserer denne filmen "Planet Ocean" hele planeten som et økosystem. Hva som skjer med våre hav skjer med oss selv. Dokumentaren hevder at den største trusselen mot våre hav er menneskeheten.  Selv om dokumentaren advarer om at vi må lære å leve i harmoni med våre hav - som det vår plikt å beskytte og respektere vår planet (så vel som å være i vår egen beste interesse) - Planet Ocean peker også på at det ikke er for sent.

lørdag 19. juli 2014

Planter har hukommelse. En dokumentarfilm om planters hukommelse, kommunikasjon og samhandling.

Månedens film fra Arena Filmklubb:  (inne i teksten er det linker til to filmer til om botanisk liv og verden - du finner dem med å trykke på linkene):

Planter er en viktig kilde til liv. De gir næring og oksygen til mennesker og dyr som bor i verden. Men har plantelivet et eget sanselig liv? Denne dokumentaren fra Jacques Mitsch skisserer hvordan intelligens er definert - ved å anerkjenne ens miljø og samspill med det; ha et minne; å være i stand til å kommunisere og samhandle sosialt; og som har en hjerne å koordinere alt.
Denne filmen bidrar til å utfordre eksisterende forestillingen om at planter ikke har noe sanseliv liv. Derimot om at planter er intelligente, utviklete biologiske livsformer som dokumenteres gjennom intervjuer med forskere over hele verden som bidrar med å utforske grensene mellom dyre-og planteliv. Forskere i Savannah ørkenen har funnet ut at enkelte arter fra Kududyrene dør på en mystisk måte, og at Acacia trær har utviklet en overlevelsesteknikk som svar på tette flokker av Kududyrenes overbeiting.
Når trærne forstår at de blir berørt av Kuduens tunge, så slipper de ut en giftig gass som forsvar, og eliminerer trusselen for overbeiting av sin planteart.  Fra undersøkelser om rovplanter som Venus Fly Trap, forklarer forskeren at plantene har lært å tilpasse seg sine omgivelser. Disse kjøttetende planter kompenserer sin næring med å spise insekter, og er istand til å reagere på sine omgivelser.

Forskere ved universitetet i Bonn i Tyskland har studert plantenes evne til å gjenkjenne og svare på miljømessige stimuli. Som eksempel har erter og bønner en hukommelse, kommunikasjon og samhandling som bidrar til at de bruker deres tentakler for å oppsøke luft, lys og reagere på berøring. Plantene husker og gjentar tidligere måter å vokse på, uavhengig av hvor de er plassert - og fortsetter en vertikal vekst uansett stedsforhold.

Japanske forskere har funnet ut at planter fungerer på et molekylært nivå, der de har funnet ut hvordan planter sove, hvis de trenger søvn og hva som skjer når de er våkne. Ved å gjenskape dag og natt syklus i kunstige forhold, manipulere de sine botaniske forsøk i håp om å bevise at søvn og hvile er ikke en ren dyreatferd.
Dete er et lite, men et forskningsfelt med økende interesse fra mange hold. Studiet vurderes som kontroversielt, og blir møtt med skepsis fra mange eksisterende vitenskapelige miljø. Hittil har vitenskapen ment at det bare er mennesker som har intelligens. Dokumentarfilmen vil bidra til at du får en ny forståelse for vårt eget forhold til den botaniske verden der vi alle har en plass.  Se filmen  - og del den gjerne med andre venner! 


fredag 13. juni 2014

Junifilmen: Armageddon: "Den innvendige krigen"

Laget 2013 - Bare 62 min

Vi opplever og ser en eskalerende konflikt som brer seg over vår jord i dagene og månedene som kommer, og filmen bidrar til å vise at disse konflikter er en refleksjon på de konflikter som raser i våre hjerter og sjeler over hele verden idag.
Den universelle loven:"Som ovenfor - så under, Som i løpet av- og uten" - er det viktig at vi gjenkjenner konflikten som pågår i vår bevissthet - hos hver og en av oss.
Mange våkner til denne sannheten, og innser at de som vi har gitt vår tillitt til (regjeringer, organisasjoner, religioner, strukturer osv.) fortsetter en utrettelig kamp om rikdom gjennom krig. Vi er blitt avhengige av det eksisterende system og strukturer, og likegyldige i vår komfortable verden - og tør ikke innse sannheten. Vi er blitt vår egen trussel for å overleve. Det økende antall mennesker som fornekter sannheten i sine hjerter, fornekter også frykten for å miste sin komfort. Samtidig vil vi på et tidspunkt innse at vi driver en uunngåelig ødeleggelse av vår egen planet.
Filmen anbefales, for å forstå bedre hva vi går igjennom - hver og en av oss!

fredag 11. april 2014

Dine tanker skaper din virkelighet. Her er beviset:

Her er den viktigste biologitimen du aldri fikk på skolen. Se Biology of Perception med Bruce Lipton Ph.D. Sett av 1 time og 8 minutter:Filmen er hentet fra nettstedet www.levebevisst.no - og vi anbefaler at dere tegner dere som abonnenter der også :).  Ha en fantastisk dag - der dine forestillinger ikke får ta kontroll over livet ditt!!

onsdag 9. april 2014

166 UTVALGTE FILMER SOM BIDRAR TIL ENDRING

Trofaste og lojale venner til denne bloggen.  Vi har holdt oss til å legge ut gode filmer som vi anbefaler dere å se, og de er gode alternativer for refleksjon og nye perspektiver.

Nettsiden "Natural cures - not medicine" - har plukket fram en lang liste med 166 filmer innen ulike kategorier. Her er mye å velge mellom, og inviter gjerne dine venner på en filmkveld - som kan bidra til en endring. Film er mye mer enn "bare" film.
Kos dere.

søndag 9. februar 2014

GEOENGENEERING - Fleip eller Fakta?

Mediabildet omtaler det ikke, men det florerer over internet og innen ulike diskusjonsmiljø.  Hvis Geoengeneering er fleip - så er det mange mennesker som er blitt lurt.  Men hvis dette er fakta - så har hele menneskeheten et ansvar med sin likegyldighet.  Vi har aldri tidligere i menneskehetens historie hatt så store utfordringer som nå, ei heller hatt så få sterke styringskrefter som bestemmer vår fremtid. Vi overlater ordet til miljøet Geo Engeneering Watch:

Publisert 5. feb. 2014 på internet:
http://www.geoengineeringwatch.org This is one of those videos that is a shock to the system. Hats off to Dane Wigington for the amazing presentation. Check him out on Facebook here: Please visit the site for more info, these guys know what they are talking about: Dane Wigington presents hard data which reveals what these catastrophic programs have done to our planet to date and what they will do if they are allowed to continue. Please take the time to watch this video, follow up with some investigation of your own on our site -- http://www.geoengineeringwatch.org, and share this information far and wide.
Se filmen (1 time 17 min.) Verdt å se:
 

torsdag 9. januar 2014

Årets første film 2014: DO THE MATH ; Det er galt å tjene penger på å ødelegge klimaet og det det medfører

 
Do The Math - English subtitles from 350.org on Vimeo.

Dokumentaren «Do The Math» viser historien om den voksende bevegelsen som forsøker å bekjempe klimakrisen og den fossile industrien som i så stor grad bidrar til den.
Dokumentaren følger ulike klima-aktivister og klimaforkjemper Bill McKibben og hans arbeid i en David VS Goliat kamp  for å endre de stigende tallene som tidligere i år for første gang på tre-fire millioner år oversteg 400 ppm. Lær om hva nummeret 400 ppm betyr for fremtiden.
- Den fossile industrien tar ut fem ganger så mye mer kull, gass og olje enn det som er trygt. Den fossile industrien kommer til å bringe oss inn i en global katastrofe, uttaler McKibben. – Fortsetter det i samme tempo vil livet slik vi kjenner det forandres for alltid. Med mindre vi reiser oss og kjemper tilbake nå.

- Det er galt å tjene penger på å ødelegge klimaet og det det medfører

sier Bill McKibben i dokumentaren, i kampen mot noen av verdens rikeste oljeselskaper.
Bill McKibben mottok nylig  Sofieprisen i Norge for sin innsats for klimaet og arbeidet med 350.org, en global massebevegelse som utfordrer klimakrisen. Bill McKibben startet også kampanjen «Fossil free» og nå har den norske miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender videreført kampanjen til Norge med kampanjen «Fossilfrie penger».  Her kan du også være med å signere og si nei til å spare i fond eller investere i selskap som ødelegger klimaet.
Se den 42 minutter lange dokumentaren for å få et innblikk i bakgrunnen for kampanjen. Den er delvis basert på McKibbens tankevekkende artikkel i Rollingstone Magazine; Global Warming’s Terrifying New Math. Dokumentaren har engelsk tekst.

torsdag 26. desember 2013

Årets siste film: "CROSSROADS" ("VEIKRYSS")

En dokumentar om en ny måte å se verden på. Filmen bidrar til ny innsikt om menneskets nåværende tilstand, og hvordan et nytt verdensbilde utvikles fra innsiden og ut. Kunnskap og nyere forskning fra biologi, psykologi, nettverksvitenskap, systemvitenskap, næringsliv, ulike kulturer og medier - bidrar til å vise hvilke indre krefter som menneskeheten opplever i dette 21. århundre.  Du som ser filmen får garantert en utfordring, og det er å oppdage dine egne forutsetninger om hvem du egentlig er - og hvorfor du gjør det du gjør.

CROSSROADS plasserer de evolusjonære sammenhener til dagens sosiale uro, naturkatastrofer og økonomiske feiltrinn. Et nytt verdensbilde vil trenge sterke sosiale nettverk for at vi kan utvikles som personer og i et nytt kollektivt bevissthetsnivå.

Se filmen 65 minutter, og anbefal videre til dine venner. Den blir automatisk tekstet på ditt språk.


søndag 1. desember 2013

Iflg forskere er denne melodien "Verdens mest avslappende melodi! "

Sett av 8 minutter i adventstiden, og lytt til denne nydelige kombinasjonen av harmoni, rytmer, basslinjer - som bidrar til å redusere din hjertefrekvens, blodtrykk og ditt stressnivå. 
Studien på 40 kvinner viste at 11 % ble mer avslappet enn med noen annen melodi, og følte seg trette etterpå. 65 % følte reduksjon av sin angst, og pulsnivået gikk ned til 35 % enn normal hvilepuls. 

Lydterapi er brukt i tusenvis av år for å bidra til å bedre helse og velvære. Musikk bidrar til healing og reduksjon av stress.  Ifl. Dr. David Lewis - Hogdson, (Mindlab international), har spesielt denne melodien bidratt til å dokumentere at den virker inn på dypt nivå hjernen, og stimulerer følelsene dine. NB: Bør ikke høres mens du kjører, og melodien kan gjøre at du føler deg døsig.GOD FØRJULSTID

tirsdag 12. november 2013

Vår kreative hjerne

Hva skjer egentlig på innsiden av en kreativ hjerne? Og hvordan kan vi bruke innsikt for å finne mer kreative løsninger?Se filmen, et tips fra 

Stig og Stein Idélab
Kontakt
På nett

Pb. 6825
St. Olavs plass
0130 Oslo

torsdag 17. oktober 2013

Ord fra "kanten" - Words from the Edge


Miljøengasjement er blitt utviklet på "worse case scenarioer", og tanken om at vi endrer våre handlinger når vi sier: "Å herregud, dette er forferdelig, nå går jeg og planter et tre!!".  Slik fungerer det ikke i virkeligheten. Vi fortsetter slik vi alltid har gjort.

Aldri har endringene skjedd så raskt, på så kort tid som nå - i menneskets historie. Fra under en millard til over syv milliarder mennesker, nye teknologier og eksplosivt energibehov, global handel - og naturressursene som forbrukes for å bygge "moderne verdener".I naturen er det fotosyntesen som har gitt grunnlaget, nå bruker vi naturressursene opp på feil måte.  Og vi sier:  "Vi gjør noe seinere":  Se filmen: 

fredag 4. oktober 2013

Arena filmklubb på Alternativmessa i Tromsø 11-13. oktober 2013

Vi er invitert til å bidra med utvalgte filmer til alternativmessa.  Om du har konkrete forslag, så mottas de med takk.  Det kan være filmer du har funnet på internet - eller har hjemme.  Det blir gratis visning - og diskusjon i etterkant av filmene.

Vi vil også vise filmer fra Spiritual Cinema Circle - og fortelle om hvordan film kan påvirke din virkelighetsopplevelse.  Film er kultur - kultur er film!!

Velkommen!!!

HOVEDFILM til Alternativmessa i Tromsø 2013: I TOLVTE TIME


GEOMETRI: Språket om frekvenser og formers betydning for oss og alt annet

For alle som ønsker å lære og forstå bedre de magiske mønstre som kommer fra tallet 3, 6 og 9.  Denne filmen vil garantert endre din forståelse for hvordan frekvenser kan påvirkes - også i ditt eget liv!

En MÅ SE film:

torsdag 22. august 2013

VITENSKAPELIGE KRITIKERE: 3 sensurerte foredrag fra TED:

Sensurerte foredrag som bidrar til dokumentasjon om vår bevissthet og kontakt med naturen:  Se og hør:  


1. Graham Hancock – The War on Consciousness

 


Foredraget er om "Krigen om vår bevissthet" som bevist ble fjernet fra YouTube: "Graham Hancock deler sitt syn på verden på en overbevisende og uortodokse måte. Han er kritisk til dagens vitenskapelige verdensbilde og syn på verden. Han mener at dette hemmer menneskehetens utvikling.

Graham Hancock er forfatter, av store salg av mer enn fem mill. bøker, oversatt til 27 språk og er blitt internasjonale bestselgere.  Hans arbeid bidrar til å dokumentere bevissthetens natur (Ayahuasca, og ulike bevissthetstilstander hos mennesker og dyr. 2. Rupert Sheldrake – The Science of Delusion

 

TED har også fjernet den siste talen av forfatter og bio-kjemiker Rupert Sheldrake. Hans kritiske syn  på dagens vitenskapelige metoder, bidrar også til å skape en interessant debatt. Han fokuserer på innholdet av menneskets bevissthet- om de 5 dogmer som fremstår i en ny bevissthetsteori:  Morphic Resonance - og den kollektive bevissthet som er i naturen - og som vi mennesker må lære mer om. 

3. Rick Hanauer – Rich People Don’t Create Jobs

 

Entrepreneur Rick Hanauer har et utradisjonelt syn på hva som bidrar til meningsfulle arbeidsplasser.  Han mener at forretningsfolk- og kapitaleiere ikke skaper arbeid, men de spekulerer i de mennesker som faktisk skaper arbeid: Gründere og oppfinnere - de entreprenører som starter med en god ide.  Arbeidsledigheten er stor, fordi at alle tror at det er de rike som må skape arbeid - hypotesen er derimot motsatt:  Vi må selv skape vår meningsfulle arbeidsplass, og skape entreprenørskap der vi er. 

Talen var sensurert da presentasjonen er omgitt av kontrovers på grunn etter at den ble spilt inn, ble det forbigått for publisering av TED. Sier at påstandene om sensur er falske, og at TED bare favoriserte bedre presentasjoner over Hanauer er når du bestemmer hva du skal publisere til sin enormt populære nettsiden, TED offentliggjort snakk etter mistanker ble reist.

Flere linker på GRENSESPRENGENDE TEORIER - fra gode foredrag: herEVOLUSJONEN ER HER:

bannerSilva Life System - Live Your Dream

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!
Al Gore filmen er prisbelønnet - og Arena Filmklubb inviterer til "en ubehagelig sannhet"??