torsdag 24. januar 2013

Endelig er den her: THRIVE -

Dette er den offisielle THRIVE filmen, en dokumentar som forklarer hva som VIRKELIG skjer - og hvordan dette påvirker vår hverdag. Forskning, bevissthet, aktivisme, gjennomslag for ny innsikt, nye løsninger, støtte til nytenkning og nyorientering for å berge vår felles realitet. Watch THRIVE instantly for free in 20+ languages at http://www.thrivemovement.com/the_movie. Follow us on Twitter http://twitter.com/thrivemovement.

søndag 20. januar 2013

VIDEO: Den ufortalte historie om psykotropisk medikamentering

Hentet fra: http://www.causes.com/causes/806478-fritt-helsevalg-er-en-demokratisk-rettighet/actions/1716060 Denne videoen gir deg fakta om psykofarmaka og den enorme fortjenesten de skaper for den farmasøytiske industrien. Disse stoffene er ikke trygge, og har ikke vært på markedet lenge nok til å gi tilstrekkelig langtidsstudier om deres effekter. Disse stoffene skaper avhengighet, men de fleste "legene" vil kalle dette en mild avhengighet fordi du ikke trenger å ta en økende dose over tid. De er helt fornøyd med at du er avhengige av den samme mengden av et gitt stoff på en daglig basis. Over halvparten av de som begår selvmord i USA er foreskrevet til psykofarmaka. (Eks: Paxil (paroxetin), Zoloft (sertralin), Prozac, Wellbutrin (Bupropion), Effexor, Seroquil, Ultram (Tramadol), etc.)

EVOLUSJONEN ER HER:

bannerSilva Life System - Live Your Dream

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!
Al Gore filmen er prisbelønnet - og Arena Filmklubb inviterer til "en ubehagelig sannhet"??