fredag 17. oktober 2008

Når øyeblikket synger!


EN HYLLEST FRA ARENA FILMKLUBB i OKTOBER:
Arena Filmklubb ønsker å supplere aktivitetene fra arrangementet Multicultura - med denne filmen:

Når øyeblikket synger — Om det musiske i mennesker med Afrika som speil

Denne dokumentarfilmen gir et fargerikt og humoristisk bildeav glade, rytmiske afrikanere kontra stive, urytmiske europeere. Afrikanerne synger og danser mens de passer barn, tresker korn, sager ved, dirigerer trafikken og legger togsviller. Musikken er for dem en uunnværlig del av arbeid og fritid. "Både europeere og afrikanere er født med rytme i kroppen, men europeere har mistet den" hevder musikkfilosofen John Collins i filmen. Musikkprofessoren Jon Roar Bjørkvold understreker hvor viktig rytmen er for kropp og sjel og snakker engasjert om "det musiske mennesket" med utgangspunkt i afrikansk musikk og generell menneskelig utvikling. Filmen snur opp ned på gamle forestillinger om at "primitiv" musikk er mindre verdt enn europeisk "klassisk" musikk.

Velkommen til alle som ønsker en dypere forståelse for hva musikk har betydning i kulturell sammenheng - fra enkeltmenneske til samfunnstenkning.

Helaften fra
Kl 19 - på Røkenes gård.
Siste torsdag i Oktober måned: 30.10.2008
Kr 100,- inkl. kaffe/te og vaffel til sosialt samvær sammen med gamle og nye venner!
Medlemstegning ut året kr 0,-

mandag 25. august 2008

OOPS: Månedens film utsatt til siste torsdag i SEPTEMBER!


Beklager til alle filminteresserte.
Vi ser at mange savner månedens film, og vi beklager at vi ikke har fått satt opp månedens film.

Men:
Vi inviterer til
DET MUSISKE MENNESKE

Med innleder som virkelig kan sette dette begrepet inn i et nytt perspektiv.

Om det musiske i mennesker, med Afrika som speil

Fargerik og humoristisk dokumentarfilm om afrikanske rytmer og det musiske i mennesket.

Denne dokumentarfilmen gir et fargerikt og humoristisk bildeav glade, rytmiske afrikanere kontra stive, urytmiske europeere. Afrikanerne synger og danser mens de passer barn, tresker korn, sager ved, dirigerer trafikken og legger togsviller. Musikken er for dem en uunnværlig del av arbeid og fritid. "Både europeere og afrikanere er født med rytme i kroppen, men europeere har mistet den" hevder musikkfilosofen John Collins i filmen. Musikkprofessoren Jon Roar Bjørkvold understreker hvor viktig rytmen er for kropp og sjel og snakker engasjert om "det musiske mennesket" med utgangspunkt i afrikansk musikk og generell menneskelig utvikling. Filmen snur opp ned på gamle forestillinger om at "primitiv" musikk er mindre verdt enn europeisk "klassisk" musikk.

fredag 20. juni 2008

Sommerferie og SHIFT IN ACTION!

Kjære venner og medlemmer av Arena Filmklubb.

Styret tar sommerferie og anbefaler alle å se gjennom de filmer som ligger inne på you tube - mange er lagt ut i full format - og vi håper du tar deg tid å se sammen med familie og andre venner.

Spesielt vil vi anbefale filmer og materiell fra
The Institute of Noetic Sciences også kalt:

Shift in Action,

De har spesialtilbud på 1USD (ca 5 kr) , for å bli kjent med bla. boken LIVING DEEPLY.

Ref: Deepak Chopra sier om boken: "brilliant synthesis of science and wisdom."
Dette nettverket og fagmiljøet er i front hva gjelder vitenskap og åndelighet.

Her anbefales en link til fordypning: http://www.noetic.org/SIA/LivingDeeplyLP_MA-S.htm
Vi håper du velger å se nærmere på det, og samtidig bidra til at det globale nettverket får økt engasjement.

I tillegg vil vi anbefale deltakelse på lokale arrangement under festspillene http://www.festspillnn.no/ , SAF http://www.youtube.com/watch?v=CndC8WLpkgM, Riddu Riddu http://www.riddu.no/ , m.v.Ha en fortreffelig flott sommer. Og vi sees siste torsdag i august til ny film!.Med vennlig hilsen

styret i Arena Filmklubb

søndag 27. april 2008

VÅRSLEPP I ARENA FILMKLUBB:


Menneskeheten står ved en skillevei.
Den begynnende spirituelle oppvåkning som bidrar til en kollektiv bevissthet.
En ny visjon hvor vi integrerer vår sivilisasjon videre etter søk for indre fred og harmoni.
Arena Filmklubb inviterer til VÅRSLEPP - med 3 visjonære filmer fra den engelske filosof og fysiker, Peter Russel. Han bidrar til et kvantesprang for vår egen bevissthet og syn på fremtiden.

Filmene gir deg økt innsikt, masse inspirasjon der fysikk, psykologi og filosofi i en helhetlig opplevelse, bidrar til at du får oppdage et nytt verdensbilde, hvor bevisstheten er like viktig som en grunnleggende del av tid og materie.

Filmen er utrolig inspirerende og beriker møteplassen mellom vitenskap og spiritualitet.
Se trailere, og sett av torsdag 29. mai kl 1900.


 • THE GLOBAL BRAIN: 35 min.

 • THE WHITE WHOLE IN TIME: 25 min.

 • FROM SCIENCE TO GOD: 25 min.
Total tid: 85 min.
Tekstet på norsk/dansk.
Etterpå: Røkenes gård sine nydelige vafler og sveler, kaffe eller te.
Velkommen til en uforglemmelig filmkveld.

mandag 21. april 2008

24.april: THE GREAT GLOBAL WARMING SWINDEL


Superkontroversiell film som bidrar til økt klima- og miljødebatt.

Filmen fra Al Gore om DEN UBEHAGELIGE SANNHET – ble vist i februar – og nå kommer flere bidrag til debatt og engasjement.

Debatten angår hver enkelt av oss, og derfor er det viktig å se filmene for å kunne delta. Blandingen av politikk og vitenskap – kan fortone seg som en utfordring.

Mange av oss trenger ikke 100 prosent visshet for at klimaendringene er menneskeskapte for å akseptere at det haster å treffe tiltak som reduserer utslippene. Hvis føre var-prinsippet skal ha gyldighet i noen sammenheng, må det være i klimaspørsmålet. Og målet om et lavutslippssamfunn med mer effektiv energiutnyttelse og mindre forurensning er i ferd med å vinne bred politisk forankring. Det kan umulig være noen skremmende framtidsutsikt.

Filmen The Great Global Warming Swindel er vist av Kanal 4 i England, og Arena Filmklubb har nå fått en mulighet til å vise den i Harstad.
 • Her er noen lokale innspill om filmen:
  Pål: ” Jeg så filmen The great global warming swindel, og den bør dere alle se raskest mulig- MEGET BRA laget film!!!!! Ellers har jeg lest mye i boken som omhandler samme tema- ”Klima og Politikk”, og føler for først gang i mitt liv at ”politikk” er gøy, selv om jeg heller liker å kalle det ”LOGIKK”.
  Mette: ” Denne filmen er for å planlegge fremtiden. Hva vil skje med mine barn og barnebarn?!”
  Dan: ” Er klimadebatten bare rein skremselspropaganda, eller er det alvor? Er dette en ny ”terrorbølge”?”
  Grete: ” Den er meget kontroversiell (politisk ukorrekt) og vil nok kunne tråkke mange særinteresser (politiske grupperinger, naturvernere, medier, komersielle interesser innenfor CO2 rensing m.fl.) på tærne.
  GLillian: ”Filmen dokumenterer på en meget overbevisende måte at årsaken til global oppvarming IKKE har noe som helst med menneskelig aktivitet å gjøre, men skyldes endringer i solens aktivitet (stråling). Den tar opp årsaken til at CO2-myten ble skapt og vedlikeholdes, nemlig at det har utviklet seg en massiv klimaindustri som tjener store penger på å opprettholde myten. Virkemidler er feilinformering og spredning av redselspropaganda for å skape hysteri blant den menige mann. Den påpeker allikevel nødvendigheten av å tenke over vårt forbruk og vår forurensing/ødeleggelse av miljøet, men mener (og beviser), at det både er skadelig og umoralsk å bruke CO2-myten for å nå politiske og kommersielle mål.”

mandag 14. april 2008

onsdag 9. april 2008

April: THE GREAT GLOBAL WARMING SWINDEL

Se utdrag fra filmen ved å trykke her.

Er vi mennesker skyld i global oppvarming?

Miljø- og klimadebatten har fått et nytt "løft" - Ytterst høyre liberalister (Frp, DLF, m.fl.) bidrar til en flott debatt - og Arena filmklubb ønsker debatten velkommen!


I februar viste vi filmen av Al Gore, DEN UBEHAGELIGE SANNHET , med et flott innlegg av petroleumsgeofysiker Marian Morris. Engasjerte tilhørere ønsket oppfølgingsvisning og herved "lanseres" filmen: THE GREAT GLOBAL WARMING SWINDEL.


Herved ønskes alle engasjerte velkommen til
Røkenes gård
torsdag 24. april kl 1900 - med kaffe/te og vafler som vanlig.
Inngang kr 100,- / 75,- for ikke medl./medlemmer.
Medlemskontigent kr 100,-.

Påmelding til mob. 91352144, (Pål) eller reg. via: www.arenafilmklubb.blogspot.com

onsdag 5. mars 2008

Siste torsdag i mars (27.) GRENSESPRENGENDE FILM SOM MÅ SEES!:

ER VANN - BARE VANN?
NEI, mener en japansk forsker ved navn Masuru Emoto. Vi viser filmen:

MESSAGES FROM WATER:

"Alle ting vibrerer, og de vibrerer med ulike frekvenser. Når du forstår dette vil din forståelse av universet øke betraktelig." Fra boka "The Hidden Messages in Water" av Masaru Emoto

Japaneren Masaru Emoto har bla. skrevet bøkene ”Hidden messages in water” , “The true power of water”og “Love Theyself”.
 • Her viser han bilder av hvordan vannkrystaller påvirkes av ulike toner, lyder og musikk.
 • Denne filmen bidrar til å dokumentere nyere forskning om hva vann – egentlig er – og hvordan denne kunnskapen kan bidra til bedring av vår egen helse.
 • Filmen vises som et bidrag i forbindelse med FNs internasjonale vanndag den 23. mars.

 • Forord til tema: Vivi-Ann Sandnes Eggum, gründer og prosjektleder som har samlet materiale omkring emnet siden 2001. Masuru Emoto er representant for en ny vitenskap og grunnleggende kulturell forståelse for at vann er mer enn vann. Vivi-Ann har utført egne undersøkelser, og funnet fram til mange ulike teknologiske metoder for å oppnå grensesprengende resultater - for en fremtidsforskning som bare ligger på steinaldernivå idag. Fremtiden kommer, og vi i Arena Filmklubb ønsker å bidra til ny innsikt og nysgjerrighet omkring - også en selvfølgelighet som VANN!

 • Linker:
  http://www.hado.net/, http://www.hado-life-europle.com/,Kommentarer:
”Denne filmen har vært veldig bra for skolelærere å se. Spesielt musikklærere og andre som ønsker å hjelpe barn å lære bedre. ”
”Jeg selv mener at denne filmen burde være obligatorisk i alle skoler. Tro hva som ville ha skjedd når ungdom blir bevist på hva som skjer når de snakker negativ/positiv ” Newbie –

mandag 3. mars 2008

Tekst til flyer, skriv gjerne ut, og distribuer til dine venner og kjente.

ARENA FILMKLUBB INVITERER TIL FILM:
 • Mars 2008
  Torsdag 27.3: Filmvisning: ”Messages from Water”
  Kl 1900 - 2100, Røkenes gård, Afrikarommet
  Pris: kr 100,- - inkl. kaffe/vaffel og foredrag

  Påmelding til Pål: SMS mobiltlf: 91352414 (begrenset til 35 sitteplasser)
  Innledning: vann og helse. V. Vivi-Ann Sandnes Eggum, Service-Pomor a.s.

  MESSAGES FROM WATER:
  "Alle ting vibrerer, og de vibrerer med ulike frekvenser. Når du forstår dette vil din forståelse av universet øke betraktelig." Fra boka "The Hidden Messages in Water" av Masaru Emoto

  Japaneren Masaru Emoto har bla. skrevet bøkene ”Hidden messages in water” , “The true power of water”og “Love Theyself”. Her viser han bilder av hvordan vannkrystaller påvirkes av ulike toner, lyder og musikk. Denne filmen bidrar til å dokumentere nyere forskning om hva vann – egentlig er – og hvordan denne kunnskapen kan bidra til bedring av vår egen helse. Filmen vises som et bidrag i forbindelse med FNs internasjonale vanndag den 23. mars.
  Forord til tema: Vivi-Ann Sandnes Eggum, gründer og prosjektleder som har samlet materiale omkring emnet siden 2001.
  Linker:
  http://www.hado.net/, http://www.hado-life-europle.com/

  Kommentarer:
  ”Denne filmen har vært veldig bra for skolelærere å se. Spesielt musikklærere og andre som ønsker å hjelpe barn å lære bedre. ”

  ”Jeg selv mener at denne filmen burde være obligatorisk i alle skoler. Tro hva som ville ha skjedd når ungdom blir bevist på hva som skjer når de snakker negativ/positiv ” Newbie –

lørdag 9. februar 2008

Menneskeheten sitter på en tidsinnstilt bombe. Hvis det store flertallet av verdens vitenskapsmenn har rett, har vi bare ti år på oss til å avverge en større katastrofe som kan bringe hele klodens klimasystem inn i et kaos av enorme ødeleggelser med ekstreme værforhold, oversvømmelser, tørke, epidemier og kvelende hetebølger verre enn vi noen gang har opplevd. En katastrofe som vi selv har skapt.

"Det som gir oss problemer, er ikke det vi ikke vet. Det er det vi vet sikkert, men som ikke stemmer."

Synes du dette høres ut som en oppskrift på død og elendighet, må du tro om igjen.

En ubehagelig sannhet - Filmweb

En ubehagelig sannhet - Filmweb

søndag 3. februar 2008

SUKSESS I HARSTAD - SECRET BIDRAR TIL Å GJØRE HARSTAD MER POSITIV!

Filmen THE SECRET tar hele verden med storm! Den går for fulle hus i Amerika siden 2005, og har såvidt rukket å nå til Norge. Den skaper en forståelse og innsikt for at vi hver og en kan gjøre noe i denne verden.

I Harstad har nå over 60 sett filmen gjennom filmklubben, og et uttall har sett den som nedlastet fra internet eller kjøpte DVDer. Dessverre har vi ikke lyktes å få den ferdig oversatt til norsk, men det er lovet i løpet av våren en gang.

Det ble i tillegg en stor sukess at ca 40 deltakere fikk lære mer om LAW OF ATTRACTION av Harstadjenta Birgit Semundset med sitt digitale verktøy Visionboard. Hun har bakgrunn som homeopat, og gjennom egen sykdom fikk hun forståelse for hva egentlig LAW OF ATTRACTION kan gjøre for hver og en av oss. Hun fikk utviklet sin idé, og denne er idag verdt over 8 mill. kr!!!

Både deg som leser dette, bedriftsledere og nyskapere kommer raskere igang med å bruke dette kraftfulle verktøyet. Vi i Arena er derfor veldig positive til å ta imot invitasjoner for å bidra til flere positive resultater for å gjøre Harstad mer attraktiv og nyskapende! Ta kontakt!

Alle er også velkomne til å delta i utviklingen av en ARENA for å bidra til at Harstad med omland kan bli mer ATTRAKTIV OG NYSKAPENDE!

Det kan kun skje ved at vi som enkeltmennesker kommer igang med positiv tenkning, og fokuserer mer på muligheter enn hindringer - positive krefter og allianser for et tryggere lokalsamfunn.

Her er du som har deltatt på kurset allerede blant de første i landet, og vi er så stolte over at Birgit Semunseth fikk anledning å dele sin kunnskap med oss her i Harstad. Ekstra positivt er det at hun virkelig er ei ekte HARSTADJENTE! - (Det er sikkert en grunn for det!).

Vedlagt finner du mer informasjon om Arena Filmklubb, www.arenafilmklubb.blogspot.com , og hjemmesiden er kontinuerlig under utvikling.

Da foreningen er en frivillig - non profit organisasjon, gjøres alt på dugnad jfr. vedtektene. Vi forsøker å organisere aktiviteter i samarbeid med positive engasjerte mennesker som kan bidra med å dele sin kunnskap med andre.

LAW OF ATTRACTION med Birgits visionboard www.visionboard.com vil kunne bli et slikt verktøy, og jeg venter i spenning på å ta det i bruk. Samtidig nevnte hun at vi kunne lage et "virtuelt" gruppesamarbeid - og det håper jeg flest mulig kan være interessert i å dele med oss andre. Harstad har virkelig alle muligheter til å bli et MAGIC NORTH - der vi hjelper hverandre å lykkes - med våre drømmer, med våre mål, og trygghet for fremtiden.

Ha en fortreffelig dag, og husk: Det er kun med den positive tanke - at det positive gror!


Med vennlig hilsen
ARENA FILMKLUBB

Vivi-Ann Sandnes Eggum
gründer og styremedlem


PS:
Hjemmesider:
www.arenafilmklubb.blogspot.com
PS. Ekstra: Inntil vi venter på verktøyet fra Birgit ligger det en lenke til 7 GRATISLEKSJONER om LAW OF ATTRACTION fra de amerikanske gründermiljøet.

mandag 21. januar 2008

ARENA FILMKLUBB - HARSTAD

Velkommen til ARENA FILMKLUBB i Harstad

Filmklubbens formål er å:
a) fremme interessen for film som grunnlag for ny debatt om verdisyn og kulturell forskning.
b) bruke film som verktøy for å skape en ny arena der mennesker møtes på tvers av fagfelt og kulturell bakgrunn.
c) fremme kunnskap og interesse for fordypning innen ulike nye genrer. Filmer kan brukes som oppstart av kurs og studieringer, for videre fordypning innen tema. Dette skjer ved å arrangere filmforestillinger i forbindelse med foredrag, diskusjoner, studieringer og trykt materiell.

Klubben er en sluttet forening som arrangerer lukkede filmvisninger for medlemmer og nye interesserte. Samarbeidsarrangementer med andre organisasjoner er mulig.

På denne bloggen blir det lagt inn fortløpende informasjoner og linker til andre nettverk.

Gi gjerne tilbakemelding om du ønsker å få tilsendt informasjoner.

EVOLUSJONEN ER HER:

bannerSilva Life System - Live Your Dream

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!
Al Gore filmen er prisbelønnet - og Arena Filmklubb inviterer til "en ubehagelig sannhet"??