torsdag 17. oktober 2013

Ord fra "kanten" - Words from the Edge


Miljøengasjement er blitt utviklet på "worse case scenarioer", og tanken om at vi endrer våre handlinger når vi sier: "Å herregud, dette er forferdelig, nå går jeg og planter et tre!!".  Slik fungerer det ikke i virkeligheten. Vi fortsetter slik vi alltid har gjort.

Aldri har endringene skjedd så raskt, på så kort tid som nå - i menneskets historie. Fra under en millard til over syv milliarder mennesker, nye teknologier og eksplosivt energibehov, global handel - og naturressursene som forbrukes for å bygge "moderne verdener".I naturen er det fotosyntesen som har gitt grunnlaget, nå bruker vi naturressursene opp på feil måte.  Og vi sier:  "Vi gjør noe seinere":  Se filmen: 

EVOLUSJONEN ER HER:

bannerSilva Life System - Live Your Dream

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!
Al Gore filmen er prisbelønnet - og Arena Filmklubb inviterer til "en ubehagelig sannhet"??