fredag 13. juni 2014

Junifilmen: Armageddon: "Den innvendige krigen"

Laget 2013 - Bare 62 min

Vi opplever og ser en eskalerende konflikt som brer seg over vår jord i dagene og månedene som kommer, og filmen bidrar til å vise at disse konflikter er en refleksjon på de konflikter som raser i våre hjerter og sjeler over hele verden idag.
Den universelle loven:"Som ovenfor - så under, Som i løpet av- og uten" - er det viktig at vi gjenkjenner konflikten som pågår i vår bevissthet - hos hver og en av oss.
Mange våkner til denne sannheten, og innser at de som vi har gitt vår tillitt til (regjeringer, organisasjoner, religioner, strukturer osv.) fortsetter en utrettelig kamp om rikdom gjennom krig. Vi er blitt avhengige av det eksisterende system og strukturer, og likegyldige i vår komfortable verden - og tør ikke innse sannheten. Vi er blitt vår egen trussel for å overleve. Det økende antall mennesker som fornekter sannheten i sine hjerter, fornekter også frykten for å miste sin komfort. Samtidig vil vi på et tidspunkt innse at vi driver en uunngåelig ødeleggelse av vår egen planet.
Filmen anbefales, for å forstå bedre hva vi går igjennom - hver og en av oss!

EVOLUSJONEN ER HER:

bannerSilva Life System - Live Your Dream

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!
Al Gore filmen er prisbelønnet - og Arena Filmklubb inviterer til "en ubehagelig sannhet"??