lørdag 19. juli 2014

Planter har hukommelse. En dokumentarfilm om planters hukommelse, kommunikasjon og samhandling.

Månedens film fra Arena Filmklubb:  (inne i teksten er det linker til to filmer til om botanisk liv og verden - du finner dem med å trykke på linkene):

Planter er en viktig kilde til liv. De gir næring og oksygen til mennesker og dyr som bor i verden. Men har plantelivet et eget sanselig liv? Denne dokumentaren fra Jacques Mitsch skisserer hvordan intelligens er definert - ved å anerkjenne ens miljø og samspill med det; ha et minne; å være i stand til å kommunisere og samhandle sosialt; og som har en hjerne å koordinere alt.
Denne filmen bidrar til å utfordre eksisterende forestillingen om at planter ikke har noe sanseliv liv. Derimot om at planter er intelligente, utviklete biologiske livsformer som dokumenteres gjennom intervjuer med forskere over hele verden som bidrar med å utforske grensene mellom dyre-og planteliv. Forskere i Savannah ørkenen har funnet ut at enkelte arter fra Kududyrene dør på en mystisk måte, og at Acacia trær har utviklet en overlevelsesteknikk som svar på tette flokker av Kududyrenes overbeiting.
Når trærne forstår at de blir berørt av Kuduens tunge, så slipper de ut en giftig gass som forsvar, og eliminerer trusselen for overbeiting av sin planteart.  Fra undersøkelser om rovplanter som Venus Fly Trap, forklarer forskeren at plantene har lært å tilpasse seg sine omgivelser. Disse kjøttetende planter kompenserer sin næring med å spise insekter, og er istand til å reagere på sine omgivelser.

Forskere ved universitetet i Bonn i Tyskland har studert plantenes evne til å gjenkjenne og svare på miljømessige stimuli. Som eksempel har erter og bønner en hukommelse, kommunikasjon og samhandling som bidrar til at de bruker deres tentakler for å oppsøke luft, lys og reagere på berøring. Plantene husker og gjentar tidligere måter å vokse på, uavhengig av hvor de er plassert - og fortsetter en vertikal vekst uansett stedsforhold.

Japanske forskere har funnet ut at planter fungerer på et molekylært nivå, der de har funnet ut hvordan planter sove, hvis de trenger søvn og hva som skjer når de er våkne. Ved å gjenskape dag og natt syklus i kunstige forhold, manipulere de sine botaniske forsøk i håp om å bevise at søvn og hvile er ikke en ren dyreatferd.
Dete er et lite, men et forskningsfelt med økende interesse fra mange hold. Studiet vurderes som kontroversielt, og blir møtt med skepsis fra mange eksisterende vitenskapelige miljø. Hittil har vitenskapen ment at det bare er mennesker som har intelligens. Dokumentarfilmen vil bidra til at du får en ny forståelse for vårt eget forhold til den botaniske verden der vi alle har en plass.  Se filmen  - og del den gjerne med andre venner! 


EVOLUSJONEN ER HER:

bannerSilva Life System - Live Your Dream

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!
Al Gore filmen er prisbelønnet - og Arena Filmklubb inviterer til "en ubehagelig sannhet"??