Innlegg

Viser innlegg fra august 9, 2015

POWER TO THE PEOPLE - MAKT TIL FOLKET

Bilde
I Nederland tar vanlige borgere ansvar for å skape sine egne energikilder, gjennom å gjøre egen installasjon av solcellepaneler og vindmøller. Denne praksisen har vokst seg til en stor bevegelse, og truer overlevelsesevnen til de tradisjonelle kraftselskaper i regionen. Filmdokumentaren "Makt til folket", har utforsket dette fenomenet, og hvordan det har endret befolkningens tillit til økonomisk resultatfokusert selskapsstrukturer, og empowered deres evne til selvforsyning. Kan en lignende bevegelse gjøres mulig i andre land, og bidra til bedre miljø og helse for folket? Hva skjer når naboene samarbeider om å dele kostnadene ved alternative energi metoder, slik det har blitt gjort på den danske øya Samsø? Resultatet er alle de besparelser de nyter ved å slippe unna kraftselskapene, og overskuddet de tjener fra de energiene de selv produserer. I tillegg hevder filmen at disse "grønne energiprisene" ventes å ligge stabilt, i forhold til de tradisjonelle energikostna…