mandag 25. august 2008

OOPS: Månedens film utsatt til siste torsdag i SEPTEMBER!


Beklager til alle filminteresserte.
Vi ser at mange savner månedens film, og vi beklager at vi ikke har fått satt opp månedens film.

Men:
Vi inviterer til
DET MUSISKE MENNESKE

Med innleder som virkelig kan sette dette begrepet inn i et nytt perspektiv.

Om det musiske i mennesker, med Afrika som speil

Fargerik og humoristisk dokumentarfilm om afrikanske rytmer og det musiske i mennesket.

Denne dokumentarfilmen gir et fargerikt og humoristisk bildeav glade, rytmiske afrikanere kontra stive, urytmiske europeere. Afrikanerne synger og danser mens de passer barn, tresker korn, sager ved, dirigerer trafikken og legger togsviller. Musikken er for dem en uunnværlig del av arbeid og fritid. "Både europeere og afrikanere er født med rytme i kroppen, men europeere har mistet den" hevder musikkfilosofen John Collins i filmen. Musikkprofessoren Jon Roar Bjørkvold understreker hvor viktig rytmen er for kropp og sjel og snakker engasjert om "det musiske mennesket" med utgangspunkt i afrikansk musikk og generell menneskelig utvikling. Filmen snur opp ned på gamle forestillinger om at "primitiv" musikk er mindre verdt enn europeisk "klassisk" musikk.

EVOLUSJONEN ER HER:

bannerSilva Life System - Live Your Dream

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!
Al Gore filmen er prisbelønnet - og Arena Filmklubb inviterer til "en ubehagelig sannhet"??