mandag 21. januar 2008

ARENA FILMKLUBB - HARSTAD

Velkommen til ARENA FILMKLUBB i Harstad

Filmklubbens formål er å:
a) fremme interessen for film som grunnlag for ny debatt om verdisyn og kulturell forskning.
b) bruke film som verktøy for å skape en ny arena der mennesker møtes på tvers av fagfelt og kulturell bakgrunn.
c) fremme kunnskap og interesse for fordypning innen ulike nye genrer. Filmer kan brukes som oppstart av kurs og studieringer, for videre fordypning innen tema. Dette skjer ved å arrangere filmforestillinger i forbindelse med foredrag, diskusjoner, studieringer og trykt materiell.

Klubben er en sluttet forening som arrangerer lukkede filmvisninger for medlemmer og nye interesserte. Samarbeidsarrangementer med andre organisasjoner er mulig.

På denne bloggen blir det lagt inn fortløpende informasjoner og linker til andre nettverk.

Gi gjerne tilbakemelding om du ønsker å få tilsendt informasjoner.

EVOLUSJONEN ER HER:

bannerSilva Life System - Live Your Dream

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!
Al Gore filmen er prisbelønnet - og Arena Filmklubb inviterer til "en ubehagelig sannhet"??