mandag 21. april 2008

24.april: THE GREAT GLOBAL WARMING SWINDEL


Superkontroversiell film som bidrar til økt klima- og miljødebatt.

Filmen fra Al Gore om DEN UBEHAGELIGE SANNHET – ble vist i februar – og nå kommer flere bidrag til debatt og engasjement.

Debatten angår hver enkelt av oss, og derfor er det viktig å se filmene for å kunne delta. Blandingen av politikk og vitenskap – kan fortone seg som en utfordring.

Mange av oss trenger ikke 100 prosent visshet for at klimaendringene er menneskeskapte for å akseptere at det haster å treffe tiltak som reduserer utslippene. Hvis føre var-prinsippet skal ha gyldighet i noen sammenheng, må det være i klimaspørsmålet. Og målet om et lavutslippssamfunn med mer effektiv energiutnyttelse og mindre forurensning er i ferd med å vinne bred politisk forankring. Det kan umulig være noen skremmende framtidsutsikt.

Filmen The Great Global Warming Swindel er vist av Kanal 4 i England, og Arena Filmklubb har nå fått en mulighet til å vise den i Harstad.
 • Her er noen lokale innspill om filmen:
  Pål: ” Jeg så filmen The great global warming swindel, og den bør dere alle se raskest mulig- MEGET BRA laget film!!!!! Ellers har jeg lest mye i boken som omhandler samme tema- ”Klima og Politikk”, og føler for først gang i mitt liv at ”politikk” er gøy, selv om jeg heller liker å kalle det ”LOGIKK”.
  Mette: ” Denne filmen er for å planlegge fremtiden. Hva vil skje med mine barn og barnebarn?!”
  Dan: ” Er klimadebatten bare rein skremselspropaganda, eller er det alvor? Er dette en ny ”terrorbølge”?”
  Grete: ” Den er meget kontroversiell (politisk ukorrekt) og vil nok kunne tråkke mange særinteresser (politiske grupperinger, naturvernere, medier, komersielle interesser innenfor CO2 rensing m.fl.) på tærne.
  GLillian: ”Filmen dokumenterer på en meget overbevisende måte at årsaken til global oppvarming IKKE har noe som helst med menneskelig aktivitet å gjøre, men skyldes endringer i solens aktivitet (stråling). Den tar opp årsaken til at CO2-myten ble skapt og vedlikeholdes, nemlig at det har utviklet seg en massiv klimaindustri som tjener store penger på å opprettholde myten. Virkemidler er feilinformering og spredning av redselspropaganda for å skape hysteri blant den menige mann. Den påpeker allikevel nødvendigheten av å tenke over vårt forbruk og vår forurensing/ødeleggelse av miljøet, men mener (og beviser), at det både er skadelig og umoralsk å bruke CO2-myten for å nå politiske og kommersielle mål.”

EVOLUSJONEN ER HER:

bannerSilva Life System - Live Your Dream

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!
Al Gore filmen er prisbelønnet - og Arena Filmklubb inviterer til "en ubehagelig sannhet"??