fredag 17. oktober 2008

Når øyeblikket synger!


EN HYLLEST FRA ARENA FILMKLUBB i OKTOBER:
Arena Filmklubb ønsker å supplere aktivitetene fra arrangementet Multicultura - med denne filmen:

Når øyeblikket synger — Om det musiske i mennesker med Afrika som speil

Denne dokumentarfilmen gir et fargerikt og humoristisk bildeav glade, rytmiske afrikanere kontra stive, urytmiske europeere. Afrikanerne synger og danser mens de passer barn, tresker korn, sager ved, dirigerer trafikken og legger togsviller. Musikken er for dem en uunnværlig del av arbeid og fritid. "Både europeere og afrikanere er født med rytme i kroppen, men europeere har mistet den" hevder musikkfilosofen John Collins i filmen. Musikkprofessoren Jon Roar Bjørkvold understreker hvor viktig rytmen er for kropp og sjel og snakker engasjert om "det musiske mennesket" med utgangspunkt i afrikansk musikk og generell menneskelig utvikling. Filmen snur opp ned på gamle forestillinger om at "primitiv" musikk er mindre verdt enn europeisk "klassisk" musikk.

Velkommen til alle som ønsker en dypere forståelse for hva musikk har betydning i kulturell sammenheng - fra enkeltmenneske til samfunnstenkning.

Helaften fra
Kl 19 - på Røkenes gård.
Siste torsdag i Oktober måned: 30.10.2008
Kr 100,- inkl. kaffe/te og vaffel til sosialt samvær sammen med gamle og nye venner!
Medlemstegning ut året kr 0,-

EVOLUSJONEN ER HER:

bannerSilva Life System - Live Your Dream

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!
Al Gore filmen er prisbelønnet - og Arena Filmklubb inviterer til "en ubehagelig sannhet"??