torsdag 8. januar 2015

Symbols of an Alien Sky (Full Documentary)

Vi som lever idag, har gjerne en forestilling om at vi lever i "det moderne samfunnet". Og jo mer vi ser på fortidens mystiske kulturer og monumenter, jo større ærefrykt får vi. Fortidens sivilisasjoner var så ulike fra den kultur vi kjenner idag: Så forskjellig at vi har vansker med å forstå at det går an. Denne dokumentarfilmen om symboler fra fortiden som vi vil forstå og tolke. Symboler og guder som var grunnlaget for kulturelle teorier - og eksisterer helt opp til idag. Nå kan du lære mer om hva de betyr, og delta i dokumentarfilmens forståelse og fortolkning. Den kan gi den en annen forståelse for hva som er "det moderne samfunn". 1 time 15 min.

EVOLUSJONEN ER HER:

bannerSilva Life System - Live Your Dream

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!
Al Gore filmen er prisbelønnet - og Arena Filmklubb inviterer til "en ubehagelig sannhet"??