onsdag 5. mars 2008

Siste torsdag i mars (27.) GRENSESPRENGENDE FILM SOM MÅ SEES!:

ER VANN - BARE VANN?
NEI, mener en japansk forsker ved navn Masuru Emoto. Vi viser filmen:

MESSAGES FROM WATER:

"Alle ting vibrerer, og de vibrerer med ulike frekvenser. Når du forstår dette vil din forståelse av universet øke betraktelig." Fra boka "The Hidden Messages in Water" av Masaru Emoto

Japaneren Masaru Emoto har bla. skrevet bøkene ”Hidden messages in water” , “The true power of water”og “Love Theyself”.
 • Her viser han bilder av hvordan vannkrystaller påvirkes av ulike toner, lyder og musikk.
 • Denne filmen bidrar til å dokumentere nyere forskning om hva vann – egentlig er – og hvordan denne kunnskapen kan bidra til bedring av vår egen helse.
 • Filmen vises som et bidrag i forbindelse med FNs internasjonale vanndag den 23. mars.

 • Forord til tema: Vivi-Ann Sandnes Eggum, gründer og prosjektleder som har samlet materiale omkring emnet siden 2001. Masuru Emoto er representant for en ny vitenskap og grunnleggende kulturell forståelse for at vann er mer enn vann. Vivi-Ann har utført egne undersøkelser, og funnet fram til mange ulike teknologiske metoder for å oppnå grensesprengende resultater - for en fremtidsforskning som bare ligger på steinaldernivå idag. Fremtiden kommer, og vi i Arena Filmklubb ønsker å bidra til ny innsikt og nysgjerrighet omkring - også en selvfølgelighet som VANN!

 • Linker:
  http://www.hado.net/, http://www.hado-life-europle.com/,Kommentarer:
”Denne filmen har vært veldig bra for skolelærere å se. Spesielt musikklærere og andre som ønsker å hjelpe barn å lære bedre. ”
”Jeg selv mener at denne filmen burde være obligatorisk i alle skoler. Tro hva som ville ha skjedd når ungdom blir bevist på hva som skjer når de snakker negativ/positiv ” Newbie –

mandag 3. mars 2008

Tekst til flyer, skriv gjerne ut, og distribuer til dine venner og kjente.

ARENA FILMKLUBB INVITERER TIL FILM:
 • Mars 2008
  Torsdag 27.3: Filmvisning: ”Messages from Water”
  Kl 1900 - 2100, Røkenes gård, Afrikarommet
  Pris: kr 100,- - inkl. kaffe/vaffel og foredrag

  Påmelding til Pål: SMS mobiltlf: 91352414 (begrenset til 35 sitteplasser)
  Innledning: vann og helse. V. Vivi-Ann Sandnes Eggum, Service-Pomor a.s.

  MESSAGES FROM WATER:
  "Alle ting vibrerer, og de vibrerer med ulike frekvenser. Når du forstår dette vil din forståelse av universet øke betraktelig." Fra boka "The Hidden Messages in Water" av Masaru Emoto

  Japaneren Masaru Emoto har bla. skrevet bøkene ”Hidden messages in water” , “The true power of water”og “Love Theyself”. Her viser han bilder av hvordan vannkrystaller påvirkes av ulike toner, lyder og musikk. Denne filmen bidrar til å dokumentere nyere forskning om hva vann – egentlig er – og hvordan denne kunnskapen kan bidra til bedring av vår egen helse. Filmen vises som et bidrag i forbindelse med FNs internasjonale vanndag den 23. mars.
  Forord til tema: Vivi-Ann Sandnes Eggum, gründer og prosjektleder som har samlet materiale omkring emnet siden 2001.
  Linker:
  http://www.hado.net/, http://www.hado-life-europle.com/

  Kommentarer:
  ”Denne filmen har vært veldig bra for skolelærere å se. Spesielt musikklærere og andre som ønsker å hjelpe barn å lære bedre. ”

  ”Jeg selv mener at denne filmen burde være obligatorisk i alle skoler. Tro hva som ville ha skjedd når ungdom blir bevist på hva som skjer når de snakker negativ/positiv ” Newbie –

EVOLUSJONEN ER HER:

bannerSilva Life System - Live Your Dream

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!
Al Gore filmen er prisbelønnet - og Arena Filmklubb inviterer til "en ubehagelig sannhet"??