Innlegg

Viser innlegg fra mars 2, 2008

Siste torsdag i mars (27.) GRENSESPRENGENDE FILM SOM MÅ SEES!:

Bilde
ER VANN - BARE VANN?
NEI, mener en japansk forsker ved navn Masuru Emoto. Vi viser filmen:

MESSAGES FROM WATER:

"Alle ting vibrerer, og de vibrerer med ulike frekvenser. Når du forstår dette vil din forståelse av universet øke betraktelig." Fra boka "The Hidden Messages in Water" av Masaru Emoto

Japaneren Masaru Emoto har bla. skrevet bøkene ”Hidden messages in water” , “The true power of water”og “Love Theyself”. Her viser han bilder av hvordan vannkrystaller påvirkes av ulike toner, lyder og musikk. Denne filmen bidrar til å dokumentere nyere forskning om hva vann – egentlig er – og hvordan denne kunnskapen kan bidra til bedring av vår egen helse. Filmen vises som et bidrag i forbindelse med FNs internasjonale vanndag den 23. mars.
Forord til tema: Vivi-Ann Sandnes Eggum, gründer og prosjektleder som har samlet materiale omkring emnet siden 2001. Masuru Emoto er representant for en ny vitenskap og grunnleggende kulturell forståelse for at vann er mer enn vann. Vivi-…

Tekst til flyer, skriv gjerne ut, og distribuer til dine venner og kjente.

Bilde
ARENA FILMKLUBB INVITERER TIL FILM:
Mars 2008
Torsdag 27.3: Filmvisning: ”Messages from Water”
Kl 1900 - 2100, Røkenes gård, Afrikarommet
Pris: kr 100,- - inkl. kaffe/vaffel og foredrag

Påmelding til Pål: SMS mobiltlf: 91352414 (begrenset til 35 sitteplasser)
Innledning: vann og helse. V. Vivi-Ann Sandnes Eggum, Service-Pomor a.s.

MESSAGES FROM WATER:
"Alle ting vibrerer, og de vibrerer med ulike frekvenser. Når du forstår dette vil din forståelse av universet øke betraktelig." Fra boka "The Hidden Messages in Water" av Masaru Emoto

Japaneren Masaru Emoto har bla. skrevet bøkene ”Hidden messages in water” , “The true power of water”og “Love Theyself”. Her viser han bilder av hvordan vannkrystaller påvirkes av ulike toner, lyder og musikk. Denne filmen bidrar til å dokumentere nyere forskning om hva vann – egentlig er – og hvordan denne kunnskapen kan bidra til bedring av vår egen helse. Filmen vises som et bidrag i forbindelse med FNs internasjonale vanndag den 23. mars.
For…