fredag 22. april 2016

THE NEW WORLD ORDER A 6000 Year History HD FEATURE FILM

En Ny Verdens Ordning - A New World Order.

Grunnlaget for all den uro som hele Europa og verden opplever idag.  Alt har en fortid - og du må forstå fortiden for å skjønne resultaten av nåtiden.

Se filmen - og forstå hvorfor Norge, Europa, USA - blir invadert av en fremmed kultur som sprer terrorisme, kriger, voldtekter, tyveri, løgn, religiøse nye lover, dårlig integrering i de eksisterende samfunn - og jeg vi påstå at dette er denne tids beordrede "korsfarere" - på samme måte som Europa ble "kristnet" for nærmere 1000 år siden.

Se filmen, og del den gjerne videre med dine venner:

EVOLUSJONEN ER HER:

bannerSilva Life System - Live Your Dream

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!
Al Gore filmen er prisbelønnet - og Arena Filmklubb inviterer til "en ubehagelig sannhet"??