tirsdag 12. november 2013

Vår kreative hjerne

Hva skjer egentlig på innsiden av en kreativ hjerne? Og hvordan kan vi bruke innsikt for å finne mer kreative løsninger?Se filmen, et tips fra 

Stig og Stein Idélab
Kontakt
På nett

Pb. 6825
St. Olavs plass
0130 Oslo

EVOLUSJONEN ER HER:

bannerSilva Life System - Live Your Dream

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!
Al Gore filmen er prisbelønnet - og Arena Filmklubb inviterer til "en ubehagelig sannhet"??