torsdag 22. august 2013

VITENSKAPELIGE KRITIKERE: 3 sensurerte foredrag fra TED:

Sensurerte foredrag som bidrar til dokumentasjon om vår bevissthet og kontakt med naturen:  Se og hør:  


1. Graham Hancock – The War on Consciousness

 


Foredraget er om "Krigen om vår bevissthet" som bevist ble fjernet fra YouTube: "Graham Hancock deler sitt syn på verden på en overbevisende og uortodokse måte. Han er kritisk til dagens vitenskapelige verdensbilde og syn på verden. Han mener at dette hemmer menneskehetens utvikling.

Graham Hancock er forfatter, av store salg av mer enn fem mill. bøker, oversatt til 27 språk og er blitt internasjonale bestselgere.  Hans arbeid bidrar til å dokumentere bevissthetens natur (Ayahuasca, og ulike bevissthetstilstander hos mennesker og dyr. 2. Rupert Sheldrake – The Science of Delusion

 

TED har også fjernet den siste talen av forfatter og bio-kjemiker Rupert Sheldrake. Hans kritiske syn  på dagens vitenskapelige metoder, bidrar også til å skape en interessant debatt. Han fokuserer på innholdet av menneskets bevissthet- om de 5 dogmer som fremstår i en ny bevissthetsteori:  Morphic Resonance - og den kollektive bevissthet som er i naturen - og som vi mennesker må lære mer om. 

3. Rick Hanauer – Rich People Don’t Create Jobs

 

Entrepreneur Rick Hanauer har et utradisjonelt syn på hva som bidrar til meningsfulle arbeidsplasser.  Han mener at forretningsfolk- og kapitaleiere ikke skaper arbeid, men de spekulerer i de mennesker som faktisk skaper arbeid: Gründere og oppfinnere - de entreprenører som starter med en god ide.  Arbeidsledigheten er stor, fordi at alle tror at det er de rike som må skape arbeid - hypotesen er derimot motsatt:  Vi må selv skape vår meningsfulle arbeidsplass, og skape entreprenørskap der vi er. 

Talen var sensurert da presentasjonen er omgitt av kontrovers på grunn etter at den ble spilt inn, ble det forbigått for publisering av TED. Sier at påstandene om sensur er falske, og at TED bare favoriserte bedre presentasjoner over Hanauer er når du bestemmer hva du skal publisere til sin enormt populære nettsiden, TED offentliggjort snakk etter mistanker ble reist.

Flere linker på GRENSESPRENGENDE TEORIER - fra gode foredrag: herEVOLUSJONEN ER HER:

bannerSilva Life System - Live Your Dream

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!
Al Gore filmen er prisbelønnet - og Arena Filmklubb inviterer til "en ubehagelig sannhet"??