søndag 22. januar 2012

Tid for filosofi - har autoriteter rett?

Grunnlaget for menneskets ulike handlinger er et grunnleggende verdisyn for et ønsket verdensbilde. Grunnlaget kan være en religion (kristendom, hinduisme, islam, osv), eller en filosofi som går på tvers av alle religioner for å ivareta en optimal strategi for menneskers (og evt. naturens) velferd. Her er en serie filmer utviklet av den britiske filosofen Alain de Botton, og vi anbefaler deg å se på veien inn i år 2012: Socrates on Self-Confidence (Part 1) – Epicurus on Happiness (Part 2) – Seneca on Anger (Part 3) – Montaigne on Self-Esteem (Part 4) – Schopenhauer on Love (Part 5) – Nietzsche on Hardship (Part 6) –

EVOLUSJONEN ER HER:

bannerSilva Life System - Live Your Dream

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!
Al Gore filmen er prisbelønnet - og Arena Filmklubb inviterer til "en ubehagelig sannhet"??