lørdag 26. desember 2015

Documentar: SLUTTEN PÅ EIERSKAP : The End of Ownership (VPRO Backlight)

Vi kan lære av historien. Motstand mot endring av eksisterende systemer fører til uro og krig. Dagens systemer er under press, og energisektoren er en grunnleggende faktor.  F.eks. Kort tid etter at Thomas Edison oppfant lyspæren, ble en komité samlet for å vurdere den økonomiske gjennomførbarheten av et slikt produkt. De bestemte seg for å maksimere lønnsomheten ved produksjon av lyspæren til å brenne på mer enn 1000 timer. Ved å innføre begrensninger på resultatene av forbrenningen, sikret de at mange flere pærer kunne produseres og dermed selges i et marked.

Arkitekten Thomas Rau mener at dette skaper et mijøproblem som belastes forbrukeren. Thomas Rau lanserte et teknologiselskap som fungerer for forbrukeren, og kostnadene med energiforbruket blir koblet til leieavgift for å holde energikostnadene nede. Programmet har resultert i astronomiske energibesparelser for næringslivet og kunder. Hans modell provoserer fram en  ny økonomisk modell langt utover lyspæren - og filmen "The end of Ownership" er en slik dokumentasjon. En potensiell framtid som kan endre hele samfunnet - fra at "tingene eier oss" til at "vi leier energien". Se filmen her:

EVOLUSJONEN ER HER:

bannerSilva Life System - Live Your Dream

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!
Al Gore filmen er prisbelønnet - og Arena Filmklubb inviterer til "en ubehagelig sannhet"??