tirsdag 28. oktober 2014

Drivkreftene bak dominansen i menneskehetens adferd: Mark Corske film

Mark Corske sin film «Engines of Domination», er en oppløftende dokumentarfilm om hvordan menneskehetens destruktive handlinger rett og slett er en del av vår væremåte. I naturen viser arter sine naturlige tilbøyeligheter, og vi er ikke bedre enn dem. Vi er en del av våre naturlige handlinger. Filmen skildrer en lærling hos filosofen Sokrates som reiser i tiden, innser politisk makt- om hvordan sentrale myndigheter kontrollerer med strategisk hensikt for å dekke sine egoistiske behov. Hvordan store menneskegrupper organiserer fjerning av skog, hvordan vi går i krig, dreper hverandre, blir fabrikkslaver, og underlegger oss en menneskelig krise som vi tillater å bli tvunget på oss. Sivilisasjonen er utviklet gjennom ca 6000 år, og er bare ca 3 % av menneskehetens evolusjonære utvikling. Hvordan levde vi før? Hvordan oppfører andre arter seg mot hverandre, og hvorfor har vi mennesker en slik adferd? Trenger vi å bli bevisst våre egne handlingsmønstre?

EVOLUSJONEN ER HER:

bannerSilva Life System - Live Your Dream

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!
Al Gore filmen er prisbelønnet - og Arena Filmklubb inviterer til "en ubehagelig sannhet"??