Innlegg

Viser innlegg fra september 30, 2012

Månedens temafilm: WAR OF HEALTH -

DIREKTE TIL FILMEN: WAR OF HEALTH - (trykk linken)

Fra forfatterne: War onHealther den førstedokumentarfilmen som utfordrer FDAs agenda med detaljerte dokumentasjoner - om FDAs relasjon ogtroskaptil den internasjonaleCodexAlimentarius. Codex organisasjonen er igang, og vil etablereet monopolittiskmat og helseregime. Mandatet til FDA er å trygge matkvalitet med hensyn tilfolkehelsen, mens FDA i dag står fram som et undertrykkendebyråkrati som tilrettelegger for økt profitt for farmasøytisk industri og interesser som søker høyest mulig avkastning på sine investeringer.

Vaksiner, medisinsk utstyr, reseptbelagte legemidler økermed urovekkende høye prisergjennomFDApå bekostning avvitenskapelig dokumentasjon. Dette skjer for åsikre dereseffektivitet og sikkerhet, i forhold til økonomiske effektivitetskrav.

Resultatet er at hundretusener avprematuredødsfall skjer årligsom bivirkninger fra farmasøytiske legemidler.  Vaksiner og medisinsk utstyr er blitt en epidemi som består avmedisinskinkompeta…