søndag 12. oktober 2014

Den mørke siden av internet - om overvåkning av oss alle!

Månedens film: "Inside the Dark Web" handler om temaet internettovervåking, og dens fordeler og ulemper, med mulighetene for at alt som passerer den enorme World Wide Web til å kunne bli overvåket, registrert og analysert. Det første delen av filmen fokuserer på Storbritannias GCHQ - regjeringens "Communications Headquarters" - som er en føderal "Security Agency" hvis formålsparagraf er: «[The Agency] arbeider kontinuerlig med å holde Storbritannia trygg og sikker i det utfordrende miljøet av moderne kommunikasjons." Bakgrunnen siteres i filmen, med bakgrunn i Edward Snowdens lekkede og bekreftede dokumentasjoner. Tim Berners-Lee, mannen som er selve oppfinneren av selve Internett, forklarer at han ser farene som World Wide Web utvikler over tid. Han gjør et poeng av at vi må forstå, i forhold til overvåking, at det ikke er mennesker som overvåker vår internett-aktivitet men det er datamaskiner, eller algoritmer plassert på informasjonsflyten. Disse henter ut informasjoner som varsler sikkerhetstjenestemenn om at kanskje det er grunn til å gå dypere inn i de innhentede informasjonene. Filmens fokus viser til regjeringers overvåking, og til det som blir utført av kommersielle interessenter. Dette er blitt "big business" å skaffe dem så mye informasjon som de kan om søket, trafikk og renterelaterte vaner, som videre tillater dem å målrette betalt annonsering. Slik kan markedsføring av digitale produkter nå deg som kunde. Og offentlige etater tilegner seg informasjon for sine egne overvåkningsformål. David Chaum er en anerkjent teoretiker på temaet internett, og så tidlig som på 1980-tallet skrev avisene om den alarmerende utvikling av overvåkningen som gikk inn i menneskers digitale privatliv, og behovet for å stille etiske spørsmål om personvern. Disse forslagene har ført til oppfinnelsen av kryptering av din informasjonsflyt og skjer daglig. Se filmen, og vær bevisst hva du poster på internet!

EVOLUSJONEN ER HER:

bannerSilva Life System - Live Your Dream

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!
Al Gore filmen er prisbelønnet - og Arena Filmklubb inviterer til "en ubehagelig sannhet"??