tirsdag 14. april 2015

Skjult påvirkning: Økningen av Kollektivisme

2015, HJEMME »Conspiracy - 82 MIN 15 KOMMENTARER Skjult påvirkning: Økningen av Kollektivisme Til en viss grad, er vi alle i stand til å bli slaver for andres ideologier. Men hva om denne verdens eliten infiltrerer våre utdanningssystemer og andre informasjonskilder, og bruker deres tilsynelatende ubegrenset makt og innflytelse til å indoktrinere oss til å følge deres ideologiske agenda? Vil vi være smarte nok til å gjenkjenne og kjempe mot denne tilslørte formen for hjernevasking? Det er bare ett spørsmålene som denne nye dokumentaren belyser. Står vi i fare for å bli hjernevasket fordi det er mest komfortabelt? Hvor viktig er det å ta tilbake kontrollen med kritisk individuell tenkning, refleksjon og identitet? Filmen dokumenterer kunsten med propaganda og påvirkning, og hvordan media blir «matet» og taktisk manipulerer oss som publikum. Dette er ikke nytt, men allerede i 1928 avslørt med Edward Bernays propagandauttrykk: "vi er styrt, våre sinn er formet, vår smak er skapt, våre ideer er bestemt, stort sett av menn har vi aldri har hørt om." Er dagens globale utdanningssystem, en arena som styres på en slik måte? Filmen støttes økonomisk av Charlotte Iserbyt, en tidligere seniorpolitisk rådgiver for Utdanningsdepartementet i USA. Filmen er viktig, og dokumenterer viktigheten av en økt fokus på kollektivisme som oppskrift for krav om økt offentlig åpenhet.

EVOLUSJONEN ER HER:

bannerSilva Life System - Live Your Dream

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!
Al Gore filmen er prisbelønnet - og Arena Filmklubb inviterer til "en ubehagelig sannhet"??