Innlegg

Viser innlegg fra januar 31, 2016

Homo Noeticus. De nye mennesker. The New Humans by Mary Rodwell

Bilde
Homo Noeticus. De nye mennesker. Exopolitics - Mennesket i en
evolusjonsprosess? Utenomjordiske intelligenser+ny generasjon mennesker?

Forsker MaryRodwellpresenterer vitnesbyrdfra over1600tilfeller av avanserteutenomjordiske intelligenser hos mennesker idag. En ny generasjon mennesker. Hun harsortert disse menneskene, og bidrar med en unik dokumentasjon om hvordan disse avanserte utenomjordiske intelligenserforberederden menneskeligepsyketil å aksepterederes tilstedeværelsepå planeten vår.Hun har bevis påat komplekseutenomjordiske program som bidrar til ågjøre oss i standtil å samhandlemedogkommuniseremed dem. Dette for at vi skal forståvår plass ikosmos.


Forskningen innebærernedlasting avdata om vårtsannegenetiskeopphav. Våre muligheter for å lære nyepsiferdigheter medavansert teknologi,manipuleringav materie, astrofysikk oghealing.Sammenmedgenetiskeog åndelige programmer foroppvåkningav menneskets bevissthet, for åhjelpe menneskeheten å utvikle seg tilen fullt funksjonellflerdimensjo…