lørdag 4. februar 2017

Er vi og vår planet en egen bevissthet?

Mange opplever økt fokus på bevissthetsnivå - å bevege seg fra en dimensjon til en annen.  Dette beskrives i filmer, bøker, artikler, vitenskap, meditasjonsteknikker og flere blir nysgjerrige på hva dette betyr.  Der finnes faktisk idag teknologier som dokumenterer denne bevisstheten, og her kan du sjekke online vår planet (og vår) bevissthetsfrekvens til enhver tid: Jordens bevissthet online 24/7

EVOLUSJONEN ER HER:

bannerSilva Life System - Live Your Dream

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!
Al Gore filmen er prisbelønnet - og Arena Filmklubb inviterer til "en ubehagelig sannhet"??