torsdag 10. mai 2012

Ekstrafilm denne måneden; (Official Movie) THRIVE: What On Earth Will It Take?

Filmen som vi har ventet på:

EVOLUSJONEN ER HER:

bannerSilva Life System - Live Your Dream

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!
Al Gore filmen er prisbelønnet - og Arena Filmklubb inviterer til "en ubehagelig sannhet"??