fredag 2. desember 2011

THRIVE

Forskere forteller om 50 års bølger med nye innovasjoner og store samfunnsendringer. Ifølge de siste forskningsmeldingene er vi nå på starten av den såkalte 6. bølge, som vil endre hele vårt verdensbilde i løpet av de neste tiår. Finanskrisen er bare et forvarsel, og fokus i fremtiden vil være å ta tilbake handlingsrommet- og skape nye løsninger for vår egen fremtid - hver enkelt - i samhandling med hverandre. Ingen kan gå denne veien alene. Filmen Thrive illustrerer litt av denne fremtiden:

EVOLUSJONEN ER HER:

bannerSilva Life System - Live Your Dream

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!
Al Gore filmen er prisbelønnet - og Arena Filmklubb inviterer til "en ubehagelig sannhet"??