mandag 1. juni 2015

KAN VI GJØRE DET SELV? Om en ny type demokratisk økonomi

Filmen: «Kan vi gjøre det selv» fokuserer på økonomisk filosofi med vekt på begrepet økonomisk demokrati. Filmen hjelper seerne til å forstå forskjellen mellom en markedsøkonomi der forbrukernes etterspørsel driver et selskaps forbruk av varer og tjenester, og en kapitalistisk økonomi der private eiere styre produksjonen og beholde en rett til overskuddet fra økonomien. Det er en sterk økende interesse for å endre en demokratisk økonomisk modell (der arbeidstakere har mer å si i virksomheten) enn en udemokratisk modell som forbeholdes både markedet etter kapitalistiske modeller. Filmen kommer med dokumentarer av innspill fra både europeiske og amerikanske økonomiske eksperter, samt vanlige forbrukere. Forbrukerne bidrar til å avsløre kompleksiteten i disse økonomiske modeller, ved å presentere de potensielle fordelene og fallgrubene som ligger i hver av dem. Mange av intervjuobjektene argumenterer for større demokrati i arbeidslivet, og fremhever et behov for å etablere et system som vektlegger betydningen av arbeidernes velferd. Statsviter Bo Rothstein hevder at kapitalismen egentlig ser på arbeiderne på samme måten som å benytte dem som aktører i et slaverisystem. Selskaper som er bygget rundt et samarbeidsvillig arbeidsfellesskap, har mer fokus på trivsel for de som gir arbeidskraft foran profittmaksimering. Ved å gjøre ledere ansvarlige for arbeiderne, i stedet for den andre veien rundt, forbedres kvaliteten på arbeidet. Den drivende filosofien i å delegere mer makt i hendene på arbeiderne, er at de vil få mer stolthet for hva de gjør, når de er i hovedsak får jobbe selvstendig for seg selv. Janerik Larsson, tidligere visedirektør for den svenske bedriften NHO, er den primære talsmannen for å gjøre denne dokumentasjonen om til denne filmen. Han advarer at talsmenn for en demokratisk økonomi er i ferd med å utvikles til en ny ideologi basert fra dagens virkelighet som er for flytende og stadig skiftende av natur. Han hevder at han ikke har sett effektiviteten gjennomføringen av en slik praktisk økonomisk demokrati, og taler for en markedsøkonomi innenfor et demokratisk samfunn i stedet for en faktisk demokratisk økonomi. Kan vi gjøre det selv? Er hans bidrag og setter spørsmålstegn ved at demokratiet råder i så mange modeller av verdenspolitikken, men ikke i økonomiske sfærer. Ved å undersøke de viktigste forskjellene mellom marked, kapitalistiske og demokratiske økonomier, er filmskaperne i stand til å presentere de mange oppfattete fordelene med å styrke arbeiderklassen og re-kalibrere vekten av bedriftens innflytelse. Se filmen:

EVOLUSJONEN ER HER:

bannerSilva Life System - Live Your Dream

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!
Al Gore filmen er prisbelønnet - og Arena Filmklubb inviterer til "en ubehagelig sannhet"??