lørdag 9. februar 2013

En av 3 filmer fra Michael Tsarion

Atlantis, Alien Visitation & Genetic Manipulation Hans bøker har vakt oppsikt, og gir grunnlag for debatt. Han mener at der er noe å lære fra myter og legender, og at den keltiske kulturtradisjon er viktig for å vise oss hvilke valg vi bør være bevisste på å ta for fremtiden. Det evige spørsmålet om valget mellom det gode og det onde. Menneskets plass i forhold til natur og dyreliv, og hvilke ansvar vi har.

EVOLUSJONEN ER HER:

bannerSilva Life System - Live Your Dream

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!
Al Gore filmen er prisbelønnet - og Arena Filmklubb inviterer til "en ubehagelig sannhet"??