lørdag 23. januar 2016

THE NEW WORLD ORDER - A 6000 Year History - HD FEATURE

En dokumentarfilm med mange bakgrunnsreferanser om hvorfor vi har dagens verdenssituasjon. Vi er alle blitt et "gissel" i det drama som foregår, og for å forstå bakgrunnen - så er det lurt å se denne filmen.

Ingen kommentarer:

EVOLUSJONEN ER HER:

bannerSilva Life System - Live Your Dream

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!
Al Gore filmen er prisbelønnet - og Arena Filmklubb inviterer til "en ubehagelig sannhet"??