tirsdag 3. mars 2015

THE CHOICE IS OURS!!! Det er VÅRT VALG!!!

Endelig filmen fra the Venus Project: VALGET ER VÅRT!!! 59 min. Med norsk teksting! Denne filmen serien utforsker mange aspekter av vårt samfunn. Å revurdere hva som er mulig i vår verden, må vi vurdere hvilken fremtid vi og våre barn ønsker å leve i. Selv om vi omtaler den som sivilisasjonen, er det alt annet enn sivilisert. Visjoner om global enhet og fellesskap har lenge inspirert menneskeheten, men de sosiale ordninger frem til i dag i stor grad klart å produsere en fredelig og produktiv verden. Mens vi synes å være teknisk avansert, har våre verdier og atferd ikke blitt det. Muligheten for en optimistisk fremtid står i sterk kontrast til våre nåværende sosiale, økonomiske og miljømessige dilemmaer. Valget er vårt omfatter intervjuer med kjente forskere, mediefolk, forfattere og andre tenkere som utforsker de vanskelighetene vi står overfor.

Ingen kommentarer:

EVOLUSJONEN ER HER:

bannerSilva Life System - Live Your Dream

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!
Al Gore filmen er prisbelønnet - og Arena Filmklubb inviterer til "en ubehagelig sannhet"??