lørdag 27. oktober 2012

GJØR DET SELV - revolusjonen er igang:

Møte de nye revolusjonære "gjør-det-selv kulturer" i Barcelona, Tallin og Jakarta. De er moderne helter. De venter ikke på politiske partier eller institusjoner for å endre sin verden, de bare gjøre det selv, ved å opprette nye lokale valutaer, ved å arbeide i sosiale nettverk eller ved å rane banker og omfordele pengene sine. Verdensøkonomien er i krise og tillit til det offentlige finanssystemet har nådd bunnen. De kommersielle banker ble reddet med milliarder av skattebetalernes penger, og fortsatte å praktisere sine gamle mønstre, og det førte til at mange mennesker mistet troen på banksjefer og politikere. De ble sinte på de spekulative finansielle systemer som bringer ekstrem rikdom til noen få, og ustabilitet og arbeidsledighet for mange. Kan en slik misnøye føre til sosial endring? Kan vi forestille oss levedyktige alternativer? Bakgrunnen for denne dokumentaren er søk etter løsninger sammen med sosiolog Manuel Castells og filosofen Peter Sloterdijk. Verdt å se, film!!
 

Ingen kommentarer:

EVOLUSJONEN ER HER:

bannerSilva Life System - Live Your Dream

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!
Al Gore filmen er prisbelønnet - og Arena Filmklubb inviterer til "en ubehagelig sannhet"??