lørdag 1. desember 2012

HVA MED FREMTIDEN?

Samme spørsmål stilte jeg for nøyaktig 12 år siden på et lite møte i Harstad. Det var starten på et lite forum som tok for seg essensielle spørsmål om hvordan samfunnet utvikler seg i en feil retning. Vi kalte oss for "systemopprørerne, systemrebellene, systemkritikerne " m.m. Gruppe ble nedlagt høsten 2011 - da "noen" ville forbinde oss med 11.9.2011 saken. Men endelig så skjer det en global oppvåkning, der de samme spørsmål blir satt på dagsorden. Vitenskapsmiljø våkner, den arabiske våren, finanskrisen i Europa, terrorbølgen, og økt bevissthet om at vi faktisk må se i øynene at vi er på feil kurs. Ikke bare lokalt - men hele menneskeheten. Her er en MÅ SE film: Som beskriver refleksjoner og svar på hvordan vi kan forme fremtiden , og hva som er svakheten med fortidens systemer: Det

Ingen kommentarer:

EVOLUSJONEN ER HER:

bannerSilva Life System - Live Your Dream

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!

Petroleumsgeofysiker i Harstad motsier Al Gore!
Al Gore filmen er prisbelønnet - og Arena Filmklubb inviterer til "en ubehagelig sannhet"??